پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
علی محرابی نسب [پدیدآور اصلی]، علی اکبرزاده کلات[استاد راهنما]، امیر حسن نیا[استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش از یک کنترل‌کننده مبتنی بر رویتگر بهینه به روش معادله ریکاتی وابسته به حالت به منظور کنترل سرعت موتور سنکرون مغناطیس دائم استفاده می‌شود. ابتدا متغیرهای حالت سیستم و گشتاور بار با استفاده از یک رویتگر بهینه به روش معادله ریکاتی وابسته به حالت تخمین زده می‌شوند. سپس با پیشنهاد یک کنترل‌کننده مبتنی بر تخمین متغیرهای حالت، سیگنال کنترلی مناسب برای ردیابی سرعت مرجع روتور یک موتور سنکرون محاسبه می‌شود. در این روش کنترل‌کننده به جبران خطای ناشی از تخمین حالتها می‌پردازد. درنهایت پایداری روش پیشنهادی با استفاده از نظریه لیاپانوف تضمین می‌شود. نتایج شبیه‌سازی روش کنترلی پیشنهادی عملکرد مناسب آن‌را نشان می‌دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کنترل مبتنی بر رویتگر #موتور سنکرون مغناطیس دائم #رویتگر بهینه #معادله ریکاتی وابسته به حالت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)