مشخصات Google Scholar Scopus
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران
هادی گرایلوپردازش سیگنال، پیاده سازی سخت افزاری الگوریتمهااستادیار47413142
نیما آزادی طینتمخابرات میداناستادیار213882
حسین مروی پردازش سگینالدانشیار184725303
محسن اصیلیقدرتدانشیار2321025333
حسین قلی زاده نرمبرق- کنترلدانشیار124625243
محسن قلعه نوئیکنترلاستادیار1127102
علی اکبرزاده کلاتكنترلدانشيار2971038403
مجتبی شیواییقدرتاستادیار3631144282
ولی الله مشایخیمخابرات میداناستادیار43412182
مهدی کفائیمهندسی پرتوپزشکیاستادیار66420312
محمد حدادظریفمهندسی برقدانشیار00243
سید علی سلیمانی ایوریالکترونیکدانشیار3
امیدرضا معروضیمخابرات - سیستماستادیار2
سعیده فردوسیالکترونیک - پردازش سیگنالها و تصاویر پزشکیاستادیار2
سید میثم سید برزگرقدرت - عایق و فشارقویاستادیار2
سید مسعود میررضاییالکترونیکاستادیار8562400002
محمد رضا اشرفالکترونیک، مدار و سیستماستادیار16363011341262
عماد ابراهیمیالکترونیک- طراحی مدارهای مجتمع IC استادیار182773133626252
امیر حسن نیاقدرت (ماشین‌های الکتریکی)استادیار191760115612122
علی فتاح حصاریالکترونیکاستادیار145767111715182
احسان رحیمیالکترونیک - نانوالکترونیک استادیار160870435833382
محمد حسین تبار مرزبالیالکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیاستادیار363883255817192
یاسر دامچیبرق قدرتاستادیار37110104247830172
حسین خسرویالکترونیک - پردازش تصویردانشیار747101115368828293
مهدی بانژاددینامیک و کنترل سیستمهای قدرتدانشیار607111422320944473
جواد قالیبافانمخابرات میدان و موجدانشیار383121752791036293
مرتضی رحیمیانبرق-قدرتدانشیار9261315126691133323
محمدرضا جوانمخابرات سیستمدانشیار945152106181460543
علی دستفانقدرتدانشیار736162504581163553
علیرضا احمدی فردالکترونیک- پردازش تصویردانشیار12211832107621475673
احمد دارابیبرق-قدرتاستاد11641840072915101974
محمد مهدی فاتحکنترل (رباتیک)استاد2642316516175226105624
علیرضا الفیکنترلاستاد314634690248131106824
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران