نیما آزادی طینت

استادیار دانشکده مهندسی برق

دکتری تخصصی مخابرات میدان

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: علم و صنعت ایران
زمینه ها و علایق پژوهشی: مدارات مایکروویو - آنتن - انتشار امواج - متامتریال
عضویت در مجامع علمی: انجمن مهندسی الکترومغناطيس ايران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
به CV پیوست مراجعه شود.
تلفن تماس: +982332300240
تلفن داخلی: 3386

علم سنجی

Scopus
(Update: 2024-Jan-20)
26

Citations

4

h-index

8

Co-authors

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

ایمیل: ni.azadi@gmail.com (1400/11/18)

تلگرام: DrNimaAzadi@ شماره تلگرامی 09337800787

ساعت مراجعه چهارشنبه ساعت 10/30 - 12 صبح (1395/11/13)

ساعت مراجعه چهار شنبه ساعت 10 صبح (1395/11/5)

ساعت مراجعه تا ساعت 13 امروز (1395/10/29)

تمرین الکترومغناطیس فصل 6 (1395/10/1)

صفحه 1 تا 24 سوالات 1-2-3-5- 6- 7- 8- 9- 12- 15- 16- 22- صفحه 29 -33 سوالات 3-4- 5-6-7-8-9- 10-11- 12-13 -18

جلسه جبرانی الکترومغناطیس امروز چهارشنبه 12-14 (1395/10/1)

درس الکترومغناطیس (1395/9/28)

هر دو فایل یکی هستند فقط در فرمت 2 صفحه و 3 صفحه چاپ شده است.

فردا جلسه جبرانی ساعت 8-10 صبح (1395/9/28)

ساعت مراجعه فردا دوشنبه 13-16 (1395/4/21)

کلاس مدارهای فعال ریزموج فردا تشکیل نمی گردد و کلاس جبرانی آن هفته بعد ساعت 2-4 بعد از ظهر تشکیل می (1395/2/11)

ساعت مراجعه این هفته دوشنبه 9-10 صبح (1394/11/2)

نمرات آنتن (1394/10/29)

ساعت مراجعه فردا ساعت 9:45 (1394/10/28)

مهلت آخر تحویل تمرینات آنتن فردا یکشنبه تا ساعت 4 بعد از ظهر (1394/10/19)

برای رفع اشکال فردا ساعت 13 تا 15 هستم. (1394/10/15)

تمرین الکترومغناطیس اضافی داده نخواهد شد. (1394/10/11)

نمرات بر اساس تمرینهای داده شده محاسبه و توسط آقای رحیمی اعلام خواهد شد.

کلاس جبرانی الکترومغناطیس ساعت 12:15 تشکیل می گردد (1394/9/23)

این هفته ساعت مراجعه دوشنبه 2-4 بعد از ظهر و سه شنبه 9 تا 10 صبح می باشد. (1394/6/14)

مطابق با برنامه قبلی امروز برای رفع اشکال دفتر هستم. (1394/3/18)

شماره تمرینهای مایکروویو (1394/1/31)

از فصل آنالیز شبکه فصل 4 از تمرین 11 تا 28 را حل کنید.

برای مراجعه و رفع اشکال امروز دوشنبه 2 به بعد دفتر هستم. (1393/12/4)

برای مراجعه و رفع اشکال امروز یکشنبه 2 به بعد دفتر هستم. (1393/12/3)

فردا سه شنبه از ساعت 1:30 تا 4 دفترم هستم. (1393/11/6)

روز دوشنبه 1 بعد از ظهر تا 4 و سه شنبه 1 بعد از ظهر تا 2:30 (6 , 7 بهمن) میتوانید مراجعه کنید. (1393/11/4)

نمرات رادار (1393/10/27)

نمرات آنتن (1393/10/27)

برای رفع اشکال درس سیستم رادار دوشنبه و سه شنبه بعد از ظهر 22 , 23 دی میتوانید مراجعه کنید. (1393/10/21)

برای رفع اشکال درس آنتن و رادار دوشنبه و سه شنبه بعد از ظهر 15 و 16 دی میتوانید مراجعه کنید. (1393/10/15)

جلسه جبرانی رادار (1393/10/7)

فردا دوشنبه ساعت 2-6 جلسه جبرانی رادار می باشد. فردا آخرین مهلت برای ارائه سمینار درس رادار است.

ساعت مراجعه (1393/10/4)

دانشجویان گرامی هفته آینده برای رفع اشکال در روزهای دوشنبه سه شنبه بعد از ظهر می توانند مراجعه کنند.

الکترومغناطیس مسایل فصل 6 (1393/9/25)

تحویل مهندس امیدوار

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 11
آرمان اسماعیلی (1401)، "طراحی و شبیه‌سازی یک آنتن موج نشتی بر بستر فناوری موجبر شکافی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، نیما آزادی طینت [استاد/ اساتید راهنما]،
محمد جواد خزاعی نژاد قره تکان (1401)، " طراحی و شبیه سازی فیلتنا برای کاربردهای نسل پنجم ارتباطات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، نیما آزادی طینت [استاد/ اساتید راهنما]، محسن کوهستانی [استاد/ اساتید مشاور]
فریده پورعلی (1399)، "بهبود آنتن تنظیم پذیر همدیس ریزنواری برای کاربرد های پایش پزشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، نیما آزادی طینت [استاد/ اساتید راهنما]،
محمد آبشت (1398)، "طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه ای ریزنواری در باند Ku برای رادار FMCW"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، نیما آزادی طینت [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهره مشکانی (1398)، " طراحی فیلتر میانگذرمبتنی بر تکنولوژی موجبر شکاف تیغه چاپی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، نیما آزادی طینت [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مرضیه قلی پور باریکی (1396)، "ساختار کاهنده سطح مقطع راداری با کارایی بیشتر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، نیما آزادی طینت [استاد/ اساتید راهنما]، جواد قالیبافان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمطالعه و تحقیقالکترومغناطیس 9:30-11 میدان و امواج 11-12:30مطالعه و تحقیقمطالعه و تحقیق
یک‌شنبهمطالعه و تحقیقساعت مراجعه کارشناسی از طریق سایتمطالعه و تحقیقریاضی مهندسی 14-15:30 ریاضی مهندسی پیشرفته 15:30-17
دوشنبهمطالعه و تحقیقساعت مراجعه کارشناسی از طریق سایت 11-12ساعت مراجعه کارشناسی از طریق سایت 12-13الکترومغناطیس 14-15:30 فردمیدان و امواج 15:30-17 زوج
سه‌شنبهمطالعه و تحقیقمطالعه و تحقیقمطالعه و تحقیقریاضی مهندسی 15:30-17 فردریاضی مهندسی پیشرفته 17-18:30 فرد
چهارشنبهمطالعه و تحقیقمطالعه و تحقیقمطالعه و تحقیقمطالعه و تحقیقمطالعه و تحقیق
پنج‌شنبه
توضیحات: ایمیل ni.azadi@gmail.com تلگرام 09337800787

پرسش و پاسخ