پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
فریده پورعلی [پدیدآور اصلی]، نیما آزادی طینت[استاد راهنما]
چکیده: آنتن های پوشیدنی تنظیم پذیر توجه بسیار زیادی را در زمینه پایش پزشکی به خود جلب کرده است. چالش اصلی در این موضوع حفظ مشخصات تابشی مورد قبول با سطوح پایینی از نرخ جذب ویژه می باشد. به علاوه آنتن ها باید روی بدن انسان انعطاف پذیر و هم دیس باشند. در این پایان نامه ضمن بررسی روش های موجود برای بهبود مشخصات تابشی آنتن و دست یابی به فرکانس تنظیم پذیر، به کاهش نرخ جذب ویژه می پردازیم. در این پژوهش آنتن پوشیدنی تنظیم پذیر هم دیس پیشنهاد شده است. آنتن پیشنهادی از شش شکاف ال شکل و دو شکاف ساده مستطیلی پچ شکل تشکیل شده است که قابلیت تنظیم-پذیری فرکانسی با استفاده از حالت های روشن/خاموش دیودهای پین حاصل شده و باعث تغییر مشخصات تابشی شکاف ها می شود. فرکانس کاری شکاف ها متفاوت می باشد که این امر موجب چندبانده شدن آنتن شده است. هم چنین به منظور افزایش عملکرد تابشی و کاهش نرخ جذب ویژه در آنتن پیشنهادی، یک هادی مغناطیسی مصنوعی در قسمت زیر آنتن تعبیه شده است. نمونه اولیه ساختار آنتن پیشنهادی روی زیر لایه انعطاف پذیر راجرز 5880 به ضخامت 0.8 میلی متر و ضریب-گذردهی 2.2 طراحی و ساخته شده و عمل کرد آن برای هردو حالت منحنی و مسطح راستی آزمایی شده است. برای آزمون عمل کرد آنتن پوشیدنی، عملکرد آن روی بدن انسان اندازه گیری شده است. شبیه سازی ها نشان می دهد که سطح نرخ جذب ویژه با استفاده از هادی مغناطیسی مصنوعی به عنوان عنصر عایق به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. آنتن پوشیدنی پیشنهادی در این پایان نامه برای دستگاه های پزشکی پوشیدنی در محدوده فرکانسی شبکه بی سیم سطح بدن، وای فای و وایمکس مورد استفاده می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شبکه بی سیم سطح بدن #آنتن پوشیدنی #نرخ جذب ویژه #آنتن‏ ریزنواری #هادی مغناطیسی مصنوعی #تنظیم‏پذیری فرکانسی #آنتن انعطاف پذیر #آنتن هم دیس #دیود پین #شبکه بی سیم محلی #آنتن چند بانده #آنتن شکافی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)