پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
محمد آبشت [پدیدآور اصلی]، نیما آزادی طینت[استاد راهنما]
چکیده: تمرکز این پایان نامه بر طراحی و توسعه ی یک آنتن مایکرواستریپ آرایه ای با تغذیه تزویج روزنه ای با گین بالا، پهنای باند زیاد، ساید لوب کم برای رادار FMCW است. در طراحی چنین آرایه ای نوع زیرلایه، ضخامت آن، فاصله ی بین عناصر، خطوط تغذیه و ترکیب آن ها با هم، در بدست آوردن گین بالا، سطح ساید لوب مناسب، پهنای باند، کوپلینگ متقابل بسیار مهم است که در طراحی ساختار لحاظ شده است. شروع کار با طراحی تک عنصر به صورت بهینه آغاز شده. سپس آرایه ی کامل 512 عنصری با تغذیه و توزیع یکسان توان بین همه عناصر انجام شد و گین بیش از 30dB به دست آمد. برای کاهش سطح گلبرگ جانبی، شبکه تغذیه با استفاده از توزیع تیلور طوری طراحی شده تا دامنه مشخص مورد نیاز هر عنصر که متفاوت با سایر عناصر است، بدست آید و همچنین تمام عناصر آرایه به صورت هم فاز تغذیه شده اند. عناصری که در وسط آرایه هستند بیش ترین توان و عناصری کناری کم ترین توان را دریافت می کنند. این ساختار با 512 عنصر به صورت آرایه ی 16*32 طراحی شده و فرکانس کاری این آنتن از 12/5 تا 14/9 گیگاهرتز، معادل 17 درصد پهنای باند در باند Ku است.گین این آنتن 29dB و تغییرات گین در تمام طول بازه فرکانسی اندک بوده که مطلوب ما است و همچنین سطح ساید لوب بین 22dB - تا 27dB - در دو صفحه E و H است. در نهایت برای کاهش سطح گلبرگ پشتی از یک صفحه ی بازتابنده ی فلزی استفاده شد که سطح F/B به بیش از 30dB رسید. ابعاد کلی آنتن 576mm * mm288 است
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آنتن های مایکرواستریپ #رادار #پهن باند #تزویج روزنه ای #گین بالا #سطح گلبرگ جانبی #توزیع غیر یکنواخت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)