پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سید شهاب الدین عبد پور [پدیدآور اصلی]، نیما آزادی طینت[استاد راهنما]
چکیده: زمانی که کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) پهنای باند GHz 5/7 یعنی از فرکانس GHz 1/3 تا GHz 6/10 را برای سیستم های بی سیم فراپهن باند معرفی کرد ، سیستم های فراپهن باند به عنوان یک تکنولوژی بی سیم با نرخ انتقال داده بالا به سرعت پیشرفت کرد. مشابه سیستم های بی سیم رایج ، یک آنتن در سیستم های فراپهن باند بی سیم نیز نقش بسیار مهمی بازی می کند .چالش های طراحی یک آنتن فراپهن باند در مقایسه با یک آنتن باند باریک خیلی بیشتر است .انتن فراپهن باند مناسب باید قادر به کار در سراسر پهنای باندی که توسط FCC تعیین شده است باشد . در عین حال باید دارای یک الگو تابشی مناسب در تمام محدوده فرکانسی نیز باشد . در این پایان نامه یک آنتن فوق فراپهن باند بر اساس شکل فرکتال معرفی شده است .مدل تغذیه آنتن پیشنهادی خط میکرواستریب و ساختار آن بر اساس هندسه فرکتال می باشد .با استفاده از تکنیک تکرار فرکانس های رزونانس سایزآنتن کاهش می یابد .تجزیه و تحلیل آنتن فرکتالی با استفاده از نرم افزار HFSS انجام شده است.انتن پیشنهاد شده کم حجم و سبک و ساخت آسان برای کاربردهای فراپهن باند و چند بانده می باشد .ابعاد کلی آنتن شامل صفحه زمین 21mm ×23.5 mm و در یک پهنای باند خیلی وسیع یعنی GHz 36 عمل می کند .الگو تابشی آنتن در سراسر پهنای باند همه جهته می باشد و گین آنتن نیز در سراسر باند عملیاتی بین 3 تا 6 dB می باشد .نتایج اندازه گیری نشان می دهد که این آنتن از فرکانس GHz 6/2 تا GHz 40 دارای یک پهنای باند بیشتر از 175 درصد و یک الگو تشعشعی نسبتا پایدار در سراسر باند عملیاتی است . ورنج فرکانسی باند قطع ان در محدوده 5.1-5.8GHZ و یک باند قطع دیگر GHZ 3.7-3.4 است .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آنتن #آنتن فراپهن باند #آنتن فرکتال #آنتن فرکتال فوق فراپهن باند #آنتن میکرواستریب
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)