پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
وحید یوسفی [پدیدآور اصلی]، ساسان ناصح [استاد راهنما]
چکیده: یکی از قطعات پر کاربرد در مدارهای الکترونیکی و مخابراتی نوسان سازها می باشند. در این پایان نامه طراحی، شبیه سازی، ساخت و اندازه گیری یک نوسان ساز کنترل شده با ولتاژ (VCO) در بازه بسامدی 960 تا 1460 مگاهرتز ارائه شده است. دو ساختار نوسان ساز بازخورد مثبت و اتصال ضربدری طراحی و آزمایش شد. در آغاز VCO برای ابتدای باند VHF روی برد سوراخدار(Bread Board) با محدوده تنظیم %33 که حداکثر بسامد آن 67 مگاهرتز بوده راه اندازی و اندازه گیری شد. سپس روی مدار چاپی، مدارهای بسامد بالاتر با قطعات نصب شونده بر روی سطح (SMD ) طراحی و آزمایش شد. همچنین برای بررسی کیفیت قطعات خودالقا و خازن، مدارهای آزمونی ساخته و با اندازه گیری پارامترهای S کیفیت آنها بررسی شد. اثر سپر الکترومغناطیسی برای جلوگیری از تداخل سیگنال های ناخواسته بر روی مدار نوسان-ساز اندازه گیری و بررسی شد. شبیه سازی مدار در نرم افزار ADS و طراحی مدار چاپی در نرم افزار Altium صورت گرفته است. برای انجام اندازه گیری ها، دستگاه های نوسان نگار ، طیف سنج ، منبع سیگنال و تحلیل گر شبکه به کار گرفته شده اند. نوسان ساز ساخته شده دارای تغذیه 6.5 ولت و توان مصرفی 117 میلی وات می باشد. با تغییر اندازه ولتاژ ورکتور از 6.5 تا 30 ولت، بسامد از960 مگاهرتز تا 1460 مگاهرتز تغییر می کند که معادل با محدوده تنظیم حدود %42 است. دامنه هماهنگ اول اندازه گیری شده در بازه بسامدی بالا، از صفر تا dBm 6.8- تغییرات داشته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ساخت نوسان ساز #پهن باند #فرکانس بالا #اثر سپر الکترومغناطیسی #بررسی کیفیت خودالقا و خازن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)