پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
ماجده مصحفی [پدیدآور اصلی]، عماد ابراهیمی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه به دلیل گسترش ارتباطات بی سیم، بهبود کیفیت سیستم های فرستنده و گیرنده یک مسأله اساسی است. نوسان سازها یکی از اصلی ترین بخش های این سیستم های مخابراتی هستند. از ویژگی های یک نوسان ساز که در کیفیت داده ها و امواج ارسالی و دریافتی توسط سیستم های فرستنده و گیرنده نقش قابل توجهی دارد، نویزفاز آن است. بنابراین کاهش نویزفاز نوسان سازها سال هاست که موضوع بسیاری از پژوهش ها بوده است. روش های متعددی جهت محاسبه پدیده نویزفاز ارائه شده است که از میان آن ها روش حاجی-میری بسیار مورد توجه است. از میان ساختارهای مختلف نوسان سازها، یکی از ساختارهایی که دارای مشخصه نویزفاز خوبی است، نوسان ساز اتصال-ضربدری CMOS است. از جمله اجزای این نوسان ساز که بررسی اثر آن در عملکرد نویزفاز مورد توجه بوده است، خازن CT موجود در گره سورس ترانزیستورهای اتصال-ضربدری و موازی با منبع جریان دنباله است. در ساختار نوسان ساز اتصال-ضربدری معمولی این خازن همان خازن پارازیتیک منبع جریان در این گره است و تحلیل و درک اثر آن بر رفتار نویزفاز نوسان ساز به نتایج جالب توجهی منجر می شود. در پژوهشی با استفاده از معادلات و روابط تحلیلی و همچنین شبیه سازی و ساخت، نشان داده شده است که خازن CT از یک سو دارای خاصیت رد نویز است و از سوی دیگر موجب کاهش ضریب کیفیت مدار LC می شود. در چند کار مطالعاتی با استفاده از شبیه سازی و ساخت اثبات شده است که قرار دادن خازنی با ظرفیت زیاد موازی با منبع جریان سبب فیلتر شدن نویز ناشی از منبع جریان دنباله خواهد شد. در این پایان نامه به بررسی اثر این خازن در حالت کلی تر با استفاده از روابط تحلیلی و محاسبه تابع حساسیت ضربه که مبنای روش حاجی میری در تحلیل نویزفاز است پرداخته شده است و جهت بررسی صحت محاسبات، نتایج حاصل از روابط تحلیلی ریاضی با نتایج بدست آمده از شبیه سازی مقایسه شده است. بر اساس مقادیر و روابط ارائه شده در این پایان نامه، پدیده کاهش نویزفاز خروجی نوسان ساز با افزایش خازن CT به روش تحلیلی محاسباتی توجیه شده است. همچنین یکی از نتایج بسیار جالب از روابط بدست آمده آن است که بزرگ تر شدن خازن CT از یک حد خاصی، تأثیر چندانی در کاهش نویزفاز نخواهد داشت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نوسان ساز اتصال-ضربدری #نویزفاز #تابع حساسیت ضربه #خازن CT #روابط تحلیلی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)