سید میثم سید برزگر

استادیار دانشکده مهندسی برق

دکتری قدرت - عایق و فشارقوی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: صنعتی نوشیروانی بابل
زمینه ها و علایق پژوهشی: تشخیص وضعیت در تجهیزات فشارقوی - اثر اضافه ولتاژها و حالتهای گذرا در شبکه فشارقوی - تحلیل الکتریکی و حرارتی در سیستم‌های عایقی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):


تلفن تماس: 02332300240
تلفن داخلی: 3418

تابلوی اعلانات

نتیج استخراج شده از آزمایش شماره 3 درس آزمایشگاه فشارقوی (1398/8/1)

لطفا فایل پیوست را مشاهده نمایید

یراق آلات - درس طرح خطوط هوایی (1398/3/1)

لطفا فایل پیوست را مشاهده نمایید

بخش محاسبات شینه بندی درس طراحی پست های فشارقوی (1398/2/31)

لطفا فایل پیوست را مشاهده نمایید

فایل داده ها و شکل های آزمایش 3 آزمایشگاه عایق و فشارقوی (1398/2/10)

لطفا فایل پیوست را مشاهده نمایید

جداول درس طرح خطوط هوایی انتقال (1397/12/21)

لطفا فایل پیوست را مشاهده نمایید

آزمایشگاه عایق و فشارقوی- آزمایش 5 (1397/10/10)

طفا فایل پیوست را مشاهده نمایید

جداول درس مباحث ویژه 1- کارشناسی ارشد (1397/10/2)

لطفا فایل پیوست را مشاهده نمایید

بخش مقره های درس عایق و فشارقوی (1397/9/12)

لطفا فایل پیوست را مشاهده نمایید

آزمایشگاه عایق و فشارقوی- آزمایش 4 (1397/8/27)

لطفا فایل پیوست را مشاهده نمایید بندهایی که امکان انجام آزمایش برای انها وجود نداشته است را حذف نمایید

آزمایشگاه عایق و فشارقوی- آزمایش 3 (1397/8/6)

لطفا فایل پیوست را مشاهده نمایید

حل سوالات میانترم ریاضی مهندسی (1397/8/6)

لطفا فایل پیوست را مشاهده نمایید

آزمایشگاه عایق و فشارقوی- آزمایش 2 (1397/8/1)

لطفا فایل پیوست را مشاهده نمایید

درس مباحث ویژه1- شکل موج اضافه ولتاژها (1397/7/9)

لطفا فایل پیوست را مشاهده نمایید

آزمایشگاه عایق و فشارقوی- آزمایش 1 (1397/7/9)

لطفا فایل پیوست را مشاهده نمایید

حل مثال درس ریاضی مهندسی (1397/7/8)

لطفا فایل پیوست را مشاهده نمایید

سرفصل درس مباحث ویژه در قدرت 1 (1397/6/12)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت سرفصل درس مباحث ویژه در قدرت 1 که با اینجانب در نیمسال اول سال تحصیلی 97-98 ارائه گردیده است به شرح زیر می¬باشد.  سطح عايقي در شبكه قدرت و مشخصات آن  اضافه ولتاژهاي كليدزني و اثر آن بر هماهنگي عايقي در شبكه قدرت  اضافه ولتاژهاي فركانس قدرت و اثر آن بر هماهنگي عايقي در شبكه قدرت  اضافه ولتاژهاي صاعقه و اثر آن بر هماهنگي عايقي در شبكه قدرت  اثر زمين و شرايط محيطي بر هماهنگي عايقي در شبكه قدرت  اثر برقگيرها بر هماهنگي عايقي تجهيزات شبكه قدرت  اثر برقگيرها بر هماهنگي عايقي خطوط انتقال  هماهنگي عايقي در شبكه HVDC  هماهنگي عايقي در ترانسفورماتورهاي شبكه قدرت  مطالعات نرم افزاري در هماهنگي عايقي شبكه قدرت

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ