پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
علیرضا صادقی [پدیدآور اصلی]، سید میثم سید برزگر[استاد راهنما]، محمد یزدانی اسرمی[استاد مشاور]
چکیده: چکیده ابررساناها که در سال 1911 کشف شدند، در دماهایی پایین دارای دو ویژگی منحصر به فردِ مقاومت الکتریکی بسیار اندک و دیامغناطیس کامل هستند. این دو ویژگی ابررساناها باعث شدند تا امکان-پذیری استفاده از این مواد در بسیاری از تجهیزات سیستم های قدرت از جمله کابل ها، مورد بررسی قرار بگیرند که این امر منجر به پدیدار شدن مفهوم کابل های ابررسانای دمابالا شد. جهت تسریع روند صنعتی شدن کابل های ابررسانا و استفاده آن ها در سیستم های قدرت و صنایع هوایی، نیاز است تا رفتار این کابل ها تحت حالت گذرای شبکه مورد مطالعه قرار بگیرد. در حین وقوع خطا و افزایش جریان شبکه، دمای کابل ابررسانا به سرعت افزایش پیدا می کند. این افزایش دما رفتار و مشخصه الکتریکی-حرارتی کابل را تحت شعاع قرار داده و ممکن است منجر به سوختن نوارهای ابررسانا شود. بنابراین نیاز است تا قبل از پیاده سازی کابل در شبکه واقعی، مشخصه الکترومغناطیسی، حرارتی و مکانیکی آن تحت حالت گذرای شبکه مورد بررسی قرار گیرد. در نتیجه، جهت بررسی رفتار گذرای یک کابل ابررسانا تحت ملاحظات مختلف و تغییرات پارامترهای شبکه، در این پایان نامه یک کابل ابررسانای 22.9 کیلوولت عایق سرد، هم محور الکتریکی و حرارتی مورد استفاده قرار گرفته است. رفتار الکترومغناطیسی، حرارتی و مکانیکی این کابل توسط یک مدل مدار معادل مورد مطالعه قرار گرفته است که از ویژگی های بارز این مدل، در نظر گرفتن تاثیر الکترومغناطیسی و مکانیکی پیچش نوارهای ابررسانا و هم چنین تاثیر تقسیم بندی یک نوار ابررسانا است. این مدل به منظور بررسی رفتار گذرای کابل ابررسانا تحت عوامل تأثیرگذار شبکه مانند مقاومت خطا، نوع خطا، طول مدت خطا و مواردی از این قبیل پدیدار شده است. تأثیر موارد مذکور تا قبل از انجام این تحقیق، اصولاً یا در نظر گرفته نشده بودند یا بسیار اندک به آن ها پرداخته شده بود. هم چنین این پایان نامه ارائه دهنده اولین مدل مدار معادل است که توانایی محاسبات الکتریکی، حرارتی، مغناطیسی و مکانیکی یک کابل ابررسانا را دارد. نتایج حاصل در این پایان نامه نشان دهنده اهمیت بررسی عوامل تاثیرگذار شبکه در بررسی رفتار گذرای کابل های ابررسانا هستند. با افزایش مقاومت خطا، جریان خطا رو به کاهش می رود که این امر ممکن است سلامت نوارهای ابررسانا را به دلیل ورود کابل به حالت انتشار شار، مورد مخاطره قرار دهد. نوع خطا و فازهای درگیر در آن عامل مهم دیگری است که تأثیری شگرف بر رفتار الکترومکانیکی کابل دارد. در واقع خطاهای نامتقارن قادر هستند تا نیروی لورنتز هنگفتی را به نوارهای فازهای درگیر خطا اعمال کنند که این امر نشان دهنده اهمیت بررسی نوع خطا است. نوع خطا و مقاومت آن در یک بخش جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته است تا تأثیر همزمان این عوامل بررسی شود. در نهایت، مواردی مانند طول خطا و حالت بازیابی نیز مورد بررسی و تفحص قرار گرفته اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کابل های ابر رسانا #تحلیل حالت گذرا #خطا #میدان مغناطیسی #دما #توزیع جریان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)