محسن اصیلی

دانشیار دانشکده مهندسی برق

دکترای مهندسی برق قدرت

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه فردوسی مشهد
زمینه ها و علایق پژوهشی: دینامیک سیستم قدرت - بهره برداری و برنامه ریزی در سیستم های قدرت - بازار برق - سیستم توزیع و شبکه هوشمند
عضویت در مجامع علمی: IEEE - انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
به CV مراجعه فرمایید.
تلفن تماس: 982332300240
تلفن داخلی: 3206

علم سنجی

Scopus
(Update: 2024-Jan-20)
280

Citations

10

h-index

34

Co-authors

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

مهارتهای نوشتن - پایان نامه پروپوزال مقاله (1395/10/25)

https://drive.google.com/drive/folders/0B3Gv7A-zD3nZd3pobnliOGk3QXc?usp=sharing

موارد تحویلی به استاد برای تسویه حساب (1394/4/18)

قابل توجه دانشجویان محترمی که اینجانب استاد راهنما، مشاور و یا دفاع آنها هستم.

شیوه نامه تدوین گزارش پروژه کارشناسی (1391/12/26)

دانشجویانی که یا اینجانب پروژه کارشناسی دارند باید این شیوه نامه را در تدوین گزارش پروژه کارشناسی خود رعایت کنند. ضمنا با نرم افزار ویراستیار متن گزارش خود را ویرایش نمایید. این نرم افزار از اینترنت قابل دانلود است.

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 46
مسعود وفائی نژاد (1402)، "تخمین حالت سیستم توزیع انرژی الکتریکی در حضور منابع تجدیدپذیر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن اصیلی [استاد/ اساتید راهنما]،
حمید مداح دباغی (1402)، "تخمین حالت چند ناحیه‌ای سلسله‌مراتبی در سیستم قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن اصیلی [استاد/ اساتید راهنما]،
حسین بهنامی (1401)، "تخمین حالت چند ناحیه ای غیر متمرکز در سیستم قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن اصیلی [استاد/ اساتید راهنما]،
مصطفی بهشتی‌نیا (1400)، "طراحی بهینه یک سیستم چند انرژی با حضور ذخیره‌سازهای فصلی و مدیریت سمت تقاضا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن اصیلی [استاد/ اساتید راهنما]،
رضا علی‌ حسینی (1400)، "مدل‌سازی اثرات شبکه مخابراتی بر قابلیت اطمینان شبکه قدرت با استفاده از رویکرد زنجیره مارکوف به‌هم وابسته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیدرضا معروضی [استاد/ اساتید راهنما]، محسن اصیلی [استاد/ اساتید مشاور]
پژواک شیخ زاده بابلی (1400)، "بازیابی فرکانسی سیستم قدرت مبتنی بر مدیریت اضطراری سمت مصرف"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن اصیلی [استاد/ اساتید راهنما]،
رضا میرزاحسینی (1399)، "تعیین پارامترهای اختیاری و طراحی بهینه موتور شـار محوری مغناطیس دائم چنـد لایـه"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی [استاد/ اساتید راهنما]، محسن اصیلی [استاد/ اساتید مشاور]
امیر بشیان (1398)، "رؤیت‌پذیری مقید به امنیت شبکه‌های توزیع با در نظر گرفتن محدودیت‌های مخابراتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن اصیلی [استاد/ اساتید راهنما]، امیدرضا معروضی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سروش واحدی (1394)، "برنامه‌ریزی توسعه چندمرحله‌ای پست‌های فوق توزیع با استفاده از روش خوشه‌بندی بار "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، محسن اصیلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مسلم ممی زاده (1393)، "بررسی تأثیر منابع تولید پراکنده در مدل سازی بار از دیدگاه شبکه انتقال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن اصیلی [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید احمد موسوی (1393)، " جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی برق- قدرت گرایش سیستم های قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن اصیلی [استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهره سادات رسولی (1392)، "جدول زمانبندی دروس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، محسن اصیلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رسول ربانی ذبیحی (1392)، "طراحی اتصال هماهنگ خودروهای الکتریکی به سیستم توزیع"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن اصیلی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
آیلر پور آدینه (1392)، "مساله زمان بندی امتحانات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، محسن اصیلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محسن ملکی دولت سرا (1392)، "جایابی پست های فوق توزیع با استفاده از الگوریتم های اکتشافی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]، محسن اصیلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهدی معظمی گودرزی (1392)، "پیش بینی بارکوتاه مدت با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، محسن اصیلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امید قدس (1390)، "استفاده از نیروگاه بادی در سیستمهای قدرت با در نظر گرفتن معیار امنیت تصادفی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، محسن اصیلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
احسان جوان (1390)، "کنترل و شبیه سازی ژنراتور القایی تغذیه دوبل در شرایط نامتعادلی ولتاژ شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی [استاد/ اساتید راهنما]، محسن اصیلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محسن اولادي (1389)، "جایابی بهینه پست های فوق توزیع و فید رهای شبکه توزیع با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، محسن اصیلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
لطفا به CV مراجعه فرمایید. -621/1/-78 ماه در حال انجام
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهطرح تحقیقاتیطرح تحقیقاتیطرح تحقیقاتیطرح تحقیقاتیطرح تحقیقاتی
یک‌شنبهمطالعهمطالعهتاسیسات الکتریکی
دوشنبهجلسه گروهشبکه هوشمندمشاوره دانشجویی
سه‌شنبهمحاسبات عددیمطالعهتاسیسات الکتریکی *مشاوره دانشجویی
چهارشنبهشبکه هوشمند *
پنج‌شنبه
توضیحات: برنامه ترم دوم سال تحصیلی 1402-1403 / * هفته های فرد/ ** هفته های زوج/ مشاوره تنها با تعیین وقت قبلی ( لطفا برای هماهنگی با پست الکترونیکی: assili.m(at)gmail.com و یا با پیام رسان سروش: assili@ تماس بگیرید).

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.