پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
حمیدرضا زحمت کش [پدیدآور اصلی]، محسن اصیلی[استاد راهنما]
چکیده: نگهداری و تعمیرات یکی از فعالیت‌های مهم و ضروری در صنعت امروز جهان است، لذا پیاده سازی یک مدل کارآمد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می باشد. سیستم اینورتر ترکشن به ‌عنوان درایو موتورهای آسنکرون در سیستم کششی واگن های قطار شهری بکار می‌رود. کار مداوم سیستم حمل ‌و نقل قطار شهری مستقیماً با عملکرد صحیح این تجهیز ارتباط دارد. در این پایان نامه، از توصیه های سازنده، مجموعه کارشناسان خبره قطار شهری مشهد و همچنین بازدید مستقیم از سیستم مورد نظر، برای پیاده سازی روش RCM II استفاده ‌شده است. گام‌های مهم مورد استفاده عبارتند از: انتخاب تجهیز، تهیه لیست کارکردهای کلیدی، شناسایی خرابی ها (خرابی کارکرد، دلایل وقوع خرابی، اثرات خرابی و پیامدهای خرابی)، انتخاب تاکتیک های تعمیرات مؤثر و عملی برای اینورتر ترکشن و در نهایت برنامه ریزی و پیاده سازی تاکتیک های انتخابی اینورتر ترکشن. این پایان-نامه بر روی بخش اینورتر ترکشن به‌عنوان یک سیستم حیاتی در قطار شهری مشهد متمرکز است. به‌ عنوان یک نوآوری، روشی ابتکاری، برگرفته از مقالات پیشین و جدول تصمیم‌گیری RCM II، برای اولویت بندی تجهیزات در برنامه ی نگهداری و تعمیرات استفاده‌ شده است که معیارهای اقتصادی و فنی را در نظر گرفته است. نتایج و ایده های حاصله علاوه بر استفاده مستقیم در بخش نگهداری و تعمیرات قطار شهری مشهد در سایر سیستم های مشابه حمل ‌و نقل ریلی کاملاً قابل ‌استفاده می‌باشد و نمایانگر آن است کهRCM II نه‌تنها ایمنی و دسترس پذیری سیستم را افزایش می‌دهد، بلکه هزینه نگهداری و تعمیرات را نیز به میزان قابل‌ توجهی کاهش می‌دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اینورتر ترکشن #قابلیت اطمینان #قطار شهری #نگهداری و تعمیرات

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)