پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق و رباتیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
ناهید رجب زاده [پدیدآور اصلی]، محسن اصیلی[استاد راهنما]
چکیده: با افزایش تقاضا برای سرویس‌‌های اینترنت، توان مصرفی مراکز‌‌ داده اینترنت هم افزایش یافته است، که این باعث شده تا متصدیان مراکز ‌‌داده اینترنت به فکر راهی برای مدیریت مصرف انرژی مراکز‌‌ داده باشند. در این پایان‌‌نامه، با در نظر‌‌گرفتن باتری و توربین‌‌بادی، توان مصرفی توسط مراکز ‌‌داده اینترنت کاهش یافته است. با در‌‌نظر‌‌گرفتن توربین بادی، علاوه بر کاهش هزینه، توزیع بهتر حجم درخواست‌‌ها نیز صورت گرفته است. در این مطالعه، سه مرکز‌‌ داده در مناطق مختلف جغرافیایی با بازارهای برق متفاوت که قیمت برق روز-قبل در دسترس است، بررسی شده‌‌اند. نتایج نشان می‌‌دهد که با گذاشتن باتری حدود 7% کاهش هزینه، و به همراه باتری و توربین بادی حدود 30% کاهش هزینه توان مصرفی داشته است. در این پایان نامه عدم قطعیت توان تولیدی توربین بادی به روش Unscented Transformation مدلسازی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#باتری #بازار برق #توربین‌‌بادی #عدم قطعیت #مدیریت مصرف انرژی #مرکز داده اینترنت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)