پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
جواد قادری جاجرم [پدیدآور اصلی]، محمد فتاحی [استاد راهنما]
چکیده: امروزه رقابت بین شرکت ها در اوج خود قرار دارد. اگر شرکت ها با وجود گستردگی زیاد و سابقه درخشان، توان بروز شدن خود را نداشته باشند محکوم به فنا هستند. سیستم IoT که سیستمی جدید تلقی میشود به سرعت در حال گسترش است و نظر شرکت های مختلف را معطوف به خود کرده است. این سیستم با توجه به سازوکار خود می تواند موارد زیادی را در یک شرکت بهینه سازی کند. با توجه به اینکه هر سیستم نوظهور دارای ویژگی های مثبت و منفی است، برآن شدیم تا با استفاده از متخصصین در این زمینه و روشهای تصمیم گیری های چند معیاره (MCDM) چالش های استفاده از سیستم IoT را استخراج و دریابیم کدام عوامل، شرکت ها را با چالش های بزرگتر و جدی تر مواجه می کند. از این رو چالش های بسیاری زیادی شناسایی شد که در این پژوهش ما به ده چالش اصلی 1)نگاه سیاسی و حکومتی 2)نگاه قابلیت اطمینان 3)نگاه سرویس دهی 4)نگاه سودآوری 5)نگاه امنیت 6)نگاه شبکه سازی 7)نگاه مسائل سازمانی 8)نگاه حریم خصوصی 9)نگاه مسائل اجتماعی و 10) نگاه اثرات زیست محیطی پرداخته ایم و با طرح پرسشنامه ای در این خصوص و کمک 14 کارشناس خبره به داده های اولیه دست یافته ایم.سپس با استفاده از نرم افزار Lingo روش Rough Strength-Relation و best-worst method مدلسازی شده و داده های به دست آمده از متخصصین را تحلیل کرده ایم. ما دریافتیم که امنیت، حریم خصوصی و قابلیت اطمینان به ترتیب بزرگترین چالش هارا برای سازمان ها بوجود می آورند، لذا سازمان ها میتوانند بیشتر پتانسیل خود را در زمینه مقابله با این سه چالش بکار گیرند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زنجیره تامین – اینترنت اشیاء – چالش های اینترنت اشیاء – روش BWM – روش RSR
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)