پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق و رباتیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
شاهین علیزاده مقدم [پدیدآور اصلی]، محسن اصیلی[استاد راهنما]
چکیده: تعداد مراکز داده در سرتاسر دنیا در حال افزایش است و مالکان آن با مشکل هزینه عملیاتی بالا روبه رو هستند. اخیراً، مدیریت هزینه توان مصرفی موردنیاز مراکز داده بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، سیستمی مطالعه می شود که شامل مراکز داده توزیع شده در مناطق جغرافیایی مختلف تحت بازارهای متفاوت برق روز-قبل قرارگرفته‌اند. هر مرکز داده به یک سیستم ذخیره ساز با ظرفیت بالا مجهز شده است. کل سیستم طوری برنامه ریزی می شود که هزینه توان مصرفی توسط توزیع بهینه حجم درخواست ها و مدیریت بهینه انرژی سیستم ذخیره ساز، کاهش بیابد. این سیستم با توجه به محدودیت-های تعادل توان، هزینه باتری و کیفیت سرویس دهی مدل‌سازی می شود. برای رسیدن به نتایج کاربردی تر، تابع جریمه ای برای عدم رعایت کیفیت سرویس‌دهی در نظر گرفته می شود. به‌علاوه، تأثیر عمق دشارژ باتری در هزینه انرژی ذخیره شده برای دقت بیشتر در مدلسازی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین مسئله برای حل راحت و مناسب خطی سازی شده است و مسئله جهت بهینه سازی هزینه توان مصرفی شبیه سازی شده است. نتایج نشان می‌دهد که نه تنها الگوی توان مصرفی اصلاح می‌شود، بلکه هزینه توان مصرفی تا 32% کاهش می‌یابد. همچنین تعادلی بهینه بین قیمت باتری و کاهش هزینه توان مصرفی برقرار می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدیریت انرژی #مرکز داده #بازار برق #سیستم ذخیره‌ساز #کیفیت سرویس‌دهی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)