پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
رضا آرطیس [پدیدآور اصلی]، محسن اصیلی[استاد راهنما]، مجتبی شیوایی[استاد راهنما]
چکیده: توسعه سیستم‌های قدرت و وابستگی روزافزون آن‌ها به انرژی الکتریکی در طی سالیان اخیر باعث شده است عملکرد زیرساخت‌های انرژی تحت‌الشعاع بروز رخدادهای طبیعی شدید به‌خصوص زمین‌لرزه قرار بگیرد. ازآنجایی‌که معیارهای قابلیت‌اطمینان و مطالعات این حوزه پاسخگویی مطلوبی در برابر این رخدادها ندارند، لذا در حال حاضر به‌منظور کاهش اثرات این وقایع، موضوع تقویت تاب‌آوری سیستم قدرت الکتریکی مطرح‌شده است. بنابراین در این پایان‌نامه، با بهره‌گیری از یک چارچوب جدید برنامه‌ریزی سه‌سطحی، تاب‌آوری شبکه توزیع انرژی الکتریکی با در نظر گرفتن ریزشبکه‌های چندگانه در مقابل ریسک‌های لرزه‌ای ناشی از زمین‌لرزه موردبررسی قرار گرفته و بهبود داده می‌شود. در سطح پایین و پس از تعیین بدترین سناریوی وقوع زمین‌لرزه، بازآرایی و توزیع بهینه منابع تولیدی به‌عنوان اقدامات اصلاحی کوتاه‌مدت بهره‌بردار شبکه توزیع با هدف بیشینه‌سازی سود مشارکت ریزشبکه‌ها و کمینه‌سازی حذف بار در شبکه اِعمال می‌شوند. در سطح میانی، با توجه به ماهیت غیرقابل‌پیش‌بینی وقوع زمین‌لرزه و اثرات مخرب آن، تأثیرات زمین‌لرزه بر روی تجهیزات شبکه توزیع شامل پست‌ها، فیدرها و منابع انرژی پراکنده با استفاده از یک روش تولید سناریو مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این روش، ابتدا حداکثر شتاب افقی زمین به‌عنوان شاخص محاسباتی با استفاده از یک مدل کاهندگی برحسب پارامترهای لرزه‌ای شامل نوع خاک، بزرگای زمین‌لرزه، عمق وقوع و فاصله سطحی و همچنین احتمال تخریب کامل تجهیزات شبکه توزیع با استفاده از منحنی‌های شکنندگی به دست می‌آیند. سپس، چندین سناریوی آسیب با بیشینه‌سازی خسارت‌های فنی-اقتصادی مقید به محدودیت‌های ساختاری زمین، تولید و بدترین سناریوی آسیب شناسایی می‌گردد. علاوه بر این، در سطح بالایی، برنامه‌ریزی توسعه ریزشبکه‌های چندگانه با هدف بهبود بلندمدت سطح تاب‌آوری شبکه توزیع انجام می‌پذیرد. در این سطح، طرح‌های توسعه ریزشبکه به‌عنوان اقدامات پیشگیرانه بلندمدت با هدف کمینه‌سازی هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری منابع انرژی پراکنده و همچنین بیشینه‌سازی سود مشارکت تحت نظارت بهره‌بردار شبکه تعیین می‌گردند. به‌منظور حل چارچوب برنامه‌ریزی سه‌سطحی پیشنهادی که یک مسئله بهینه‌سازی چندسطحی، غیرمحدب، خطی و آمیخته با اعداد صحیح است، از الگوریتم جستجوی ملودی استفاده می‌شود. امکان‌سنجی و اثربخشی چارچوب برنامه‌ریزی سه‌سطحی پیشنهادی بر روی یک شبکه توزیع استاندارد 9-باس 33 کیلوولت تست شده است. نتایج شبیه‌سازی بیانگر کارآمدی و سودمندی چارچوب برنامه‌ریزی سه‌سطحی پیشنهادی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اقدامات اصلاحی کوتاه‌مدت #اقدامات پیشگیرانه بلندمدت #الگوریتم جستجوی ملودی #برنامه‌ریزی توسعه ریزشبکه #تاب‌آوری #خطرات لرزه‌ای #ریزشبکه‌های یکپارچه #منحنی شکنندگی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)