پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق و رباتیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
عبدالقیوم قضا [پدیدآور اصلی]، محسن اصیلی[استاد راهنما]
چکیده: اهمیت کاهش تلفات الکتریکی در استفاده بهتر از منابع، جلوگیری از سرمایه‌گذاری اضافی، کاهش آلودگی و اثرات زیست‌محیطی بر کسی پوشیده نیست. توجه به کاهش تلفات در بخش توزیع به‌عنوان مهم‌ترین کانون تلفات الکتریکی می‌تواند بیشترین تأثیرگذاری را بر میزان تلفات شبکه قدرت داشته باشد. کاهش تلفات در سطح ولتاژ ۴۰۰ ولت یعنی پایین‌ترین سطح توزیع، حتی به میزان اندک، به علت گستردگی بسیار زیاد آن کاهش تلفات قابل‌توجهی را ایجاد خواهد کرد. عدم تعادل باریکی از مشکلات رایج در شبکه‌های توزیع است. منشأ عدم تعادل بار، یکی توزیع ناهمگون و غیریکنواخت مشترکین تک فاز بین فازهای فیدر و دیگری رفتار تصادفی و غیر هم‌زمان مشترکین تک فاز است. عدم تعادل شبکه توزیع، تبعات مختلفی از قبیل افزایش تلفات، گرم شدن تجهیزات سه فاز، افت ولتاژ در اثر نامتعادلی، ولتاژ سه فاز نامتعادل، جریان دار شدن سیم نول و کاهش کیفیت برق را به دنبال دارد. در این پایان‌نامه چهار استراتژی آرایش بار به‌منظور بالانس فیدرهای توزیع، موردبررسی قرار می‌گیرد. این استراتژی‌ها عبارت‌اند از: توزیع متوازن بر اساس تعداد مشترکین، ظرفیت کنتور مشترکین، متوسط بار پیک مشترکین و انرژی مصرفی مشترکین. با معرفی یک الگوریتم در یک فیدر توزیع خانگی انرژی تلفاتی در هرکدام از استراتژی‌ها مقایسه شده است. برای واقعی تر شدن نتایج، رفتار تصادفی و غیر هم‌زمان مشترکین تک فاز با استفاده از تکنیک مونت‌کارلو شبیه‌سازی‌شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عدم تعادل بار #تلفات الکتریکی #شبیه‌سازی مونت‌کارلو #متعادل‌سازی شبکه توزیع
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)