پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
خسرو قائمی [پدیدآور اصلی]، محسن اصیلی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه استفاده از انرژی‌ بادی با توجه به نیاز روزافزون بشر به منابع انرژی، مشکلات پرشمار اقتصادی و زیست‌محیطی رشد کرده و در سال‌های اخیر توجه چشمگیری را در سطح جهان و ایران به خود اختصاص داده است. در این پایان‌نامه با توجه به درخواست‌ توسعه‌دهندگان مزارع بادی و همچنین پیش‌بینی‌ رشد بار الکتریکی در منطقه خواف به برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال خراسان بر اساس ارزیابی قابلیت اطمینان پرداخته می‌شود. ابتدا به‌منظور شناخت ظرفیت‌های موجود از طرف شرکت برق قانون‌گذار در یک مطالعه پایه‌ای، امکان‌سنجی و ارزیابی پتانسیل توان بادی بر اساس اطلاعات به‌روز و واقعی سرعت باد صورت می‌گیرد. این کار با شناخت عوامل نایقینی نسبت به وضعیت زمین‌های منطقه و محاسبه حداکثر توان بادی قابل استحصال در یک چارچوب تخمینی در منطقه خواف انجام می‌شود. نظر به مقیاس بزرگ حضور توان بادی در مطالعه حاضر همبستگی بین توان بادی و بار الکتریکی برای بار باس‌های خاصی در منطقه خواف بررسی می‌شود. نایقینی‌های موجود در سیاست‌های سرمایه‌گذاری از طرف بخش‌های دولتی و خصوصی تعیین افق زمانی در برنامه‌ریزی را غیرممکن می‌سازد. برای پوشش این نایقینی‌ها سناریوهای گوناگونی در سطوح مختلف حضور مزارع بادی و رشد بار الکتریکی شبکه توسعه داده می‌شوند. همچنین مدلی برای مزارع بادی به‌منظور پوشش نایقینی‌های سرعت باد پیشنهاد می‌شود. درنهایت قابلیت اطمینان شبکه انتقال خراسان با توجه ویژه به شبکه فوق توزیع در منطقه خواف در حضور مزارع بادی تحلیل می‌شود. بارگذاری خطوط فوق توزیع، پیکربندی شبکه و مزارع بادی و تأثیر آن‌ها بر شاخص قابلیت اطمینان ارزیابی می‌شوند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارزیابی پتانسیل باد #تابع ویبال #قابلیت اطمینان #همبستگی #مزرعه بادی #آنالیز سناریو

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)