پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
امیر مولوی [پدیدآور اصلی]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]، محمد محسن شاه مردان[استاد راهنما]
چکیده: برج های خنک کن خشک یکی از متداول ترین برج ها در نیروگاههای موجود در مناطق کم آب می باشند. یکی از مشکلاتی که در رابطه با عملکرد این برج ها مطرح است اثرات شرایط محیطی بر عملکرد انهاست. از موثرترین این عوامل، وزش باد است. باد با ایجاد پدیده ای به نام اثر در پوشی مانع از خروج هوای گرم خروجی می شود. در این پروژه با استفاده از تونل باد و جریان سنج سیم داغ تاثیر باد بر دبی، توزیع سرعت و فشار خروجی از دهانه برج بررسی شده است. در انتها برای بهبود عملکرد برجها تحت شرایط باد متقاطع، ایجاد تغییراتی در شکل خارجی برج(استفاده از دیوارهای باد شکن) پیشنهاد شده و اثرات دیوارهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از دیوارهای باد شکن در خروجی برج باعث کاهش اثر نامطلوب باد می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برج خنک کن خشک #باد متقاطع #اثر در پوشی #تونل باد #جریان سنج سیم داغ #دیواره باد شکن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)