پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
دانیال چراغعلی [پدیدآور اصلی]، محمود نوروزی[استاد راهنما]، علی عباس نژاد[استاد مشاور]
چکیده: امروزه بیماری های قلبی و عروقی یکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر انسانی به شمار می آیند. این بیماری ها شامل بیماری های اجزای مختلف قلب و رگ های خون رسان هستند. گرفتگی رگ می تواند مشکلاتی نظیر برهم خوردن فشار خون و تصلّب شرایین را برای دستگاه گردش خون به وجود آورد و در صورت گیسختگی ناحیه ی گرفته(پلاک) احتمال بروز سکته های قلبی و مغزی بسیار زیاد است. بنابراین در زمینه ی پیش گیری و درمان این بیماری ها مطالعات بسیار زیادی انجام شده است. در این مطالعه جریان ضربانی سیّال خون درون رگی که دارای گرفتگی است شبیه سازی شده و تأثیر هندسه ی گرفتگی و خواص مکانیکی رگ بیمار برروی مشخصه های مکانیکی جریان خون و دیواره ی رگ بررسی و نتایج حضور این گرفتگی درون رگ گزارش شده است. از آنجایی که دانشمندان مدل های غیرنیوتونی را به عنوان مدل های مناسب برای شبیه سازی بافت های بدن گزارش کردند، بنابراین دراینجا نیز از مدل غیرنیوتونی کیسون برای فیبری، مدیای بیمار ، ادونتیتیا و نیز هسته ی لیپید(چربی) و درپوش فیبری تشکیل شده است. بنابراین شبیه سازی سیّال خون و از مدل های ویسکوالاستیک ماکسول، کلوین-ویت و ماکسول تعمیم یافته برای شبیه سازی دیواره ی رگ استفاده شده است. همچنین برای حل هم زمان ناحیه-های سیّال و جامد در این مدل، از معادلات برهم کنش سیّال و سازه استفاده شده است. هدف از این مطالعه بررسی پارامترهای مکانیکی جریان خون درون رگ گرفته با درصد گرفتگی های 25، 50 و 75 است و نتایج بین درصد گرفتگی های مختلف مقایسه و تحلیل شده اند. نوآوری تحقیق حاضر استفاده از هندسه ی دیواره ی چندجداره است. اگر برای شبیه سازی این مدل دیواره ی رگ را به دو بخش سالم و بیمار تقسیم کنیم، بخش سالم رگ از سه لایه ی اصلی اینتیما، مدیا و ادونتیتیا تشکیل شده است و بخش بیمار رگ از لایه های اینتیمای علاوه بر مقایسه ی بین مدل ها با درصد گرفتگی های مختلف، بین مدل ها با حضور یا عدم حضور هسته ی لیپید مقایسه هایی انجام و در تمام این موارد سرعت سیّال خون، فشار خون، تنش برشی دیواره و جابجایی شعاعی بررسی شده است. همچنین در مورد نواحی گردابه ای و جریان بازگشتی نیز بحث و بررسی شده است. برای بحث جامع تر پیرامون استفاده از مدل های غیرنیوتونی در این مطالعه با شبیه سازی مدل هایی که از سیّال نیوتونی و دیواره ی الاستیک تشکیل شده ند، به مقایسه ی بین سیّال نیوتونی و غیرنیوتونی و دیواره ی الاستیک و ویسکوالاستیک پرداخته شده است. در تمام این مدل ها با افزایش درصد گرفتگی، پروفیل سرعت جریان افزایش چشمگیری دارد. همچنین اختلاف فشار بین نواحی پیشاگرفتگی و پساگرفتگی بیشتر می شوند. تنش برشی دیواره در خود ناحیه ی گرفتگی به مقدار بیشینه ی خود رسیده و جابجایی شعاعی در این ناحیه کمترین میزان را دارد. همچنین تشکیل نواحی گردابه ای و جریان بازگشتی در گرفتگی 50 و 75درصد به راحتی قابل مشاهده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیال غیرنیوتونی کیسون #دیواره ی ویسکوالاستیک #برهم کنش سیّال و سازه #درصد گرفتگی #سرعت سیال #فشار سیال #تنش برشی دیواره #جابجایی شعاعی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)