پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
احسان وفائی نوقابی [پدیدآور اصلی]، محسن اصیلی[استاد راهنما]
چکیده: افزایش نیاز بشر به انرژی الکتریکی در قرن کنونی، محدودیت در ذخایر سوخت‌های فسیلی و افزایش ملاحظات زیست‌محیطی سبب گسترش استفاده از انرژی‌های نو در دهه‌های اخیر شده است. این انرژی‌ها تا پیش از این به دلیل این‌که درصد زیادی از تولیدات شبکه را به خود اختصاص نمی‌دادند، یا اصلاً در مدل بار فرکانس وارد نمی‌شدند و یا این‌که مدل‌سازی آن‌ها به طور کامل انجام نمی‌گرفت و به آن‌ها به دید بارهای منفی شبکه نگریسته می‌شد. اما روند رو به افزایش استفاده از انرژی‌های نو، لزوم توجه به مشارکت دینامیک این انرژی‌ها در مسئله تنظیم فرکانس را سبب شده است که پیش از این به آن پرداخته نمی‌شد. هدف این پایان‌نامه استفاده از مزارع بادی به عنوان منابع توان قابل تنظیم برای مشارکت در کنترل فرکانس شبکه می‌باشد. بدین منظور ابتدا مدل مزرعه‌ی بادی به دست آورده شده و بر اساس این مدل، روش کنترلی مناسبی برای مزرعه‌ی بادی ارائه شده است . سپس چندین سناریو برای مشارکت مزارع بادی در کنترل بار- فرکانس بررسی شده است. نتایج شبیه‌سازی مفید بودن روش کنترلی ارائه شده برای مشارکت مزارع بادی در تنظیم فرکانس شبکه را نشان می‌دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کنترل بار فرکانس #کنترل خودکار تولید #انرژی‌های نو #مزرعه بادی #تنظیم فرکانس

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)