پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
اصغر بسطامی [پدیدآور اصلی]، محسن اصیلی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه با رشد روز افزون مصرف انرژی، مسائل زیست محیطی و کمبود منابع متداول انرژی و با ازدیاد استفاده از منابع تولید پراکنده انرژی در قالب واحد های تولید پراکنده، ذخیره سازی پراکنده و ترکیبی از این دو، مفهوم ریزشبکه بیش از پیش نمایان شده است و روش های مدیریت انرژی این منابع و مدیریت تقاضا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. نفوذ گسترده منابع تولید پراکنده انرژی و بکارگیری روش های مدیریت انرژی و پاسخ تقاضا بویژه در ریز شبکه ها و شبکه های توزیع سبب شده است تا بسیاری از مسائل سیستم قدرت نظیر کنترل و بهره برداری از این شبکه ها تحت تاثیر قرار گیرد. بنابراین با توجه به نقش فعال و موثر شرکت های توزیع در محیط تجدیدساختار یافته و برای بهره برداری بهینه از ریزشبکه ها، برنامه ریزی و مدیریت بهینه انرژی در فضای جدید حاکم بر سیستم توزیع، نیازمند تحقیق و تحلیل گسترده ای می باشد. در این راستا، این پایان نامه به ارائه ی یک چارچوب جامع جهت مدیریت بهینه انرژی و برنامه ریزی روزانه ریزشبکه (سیستم توزیع) در حضور نفوذ گسترده منابع پراکنده انرژی و برنامه های پاسخ تقاضا می پردازد. در مدل پیشنهادی شرکت توزیع به عنوان مالک ریزشبکه سعی می کند با برنامه ریزی بهینه منابع پراکنده انرژی در یک افق زمانی 24 ساعته، سود خود را حاصل از مشارکت در بازارهای انرژی و رزرو و فروش انرژی به مشترکینش بیشینه نماید. مدل ارائه شده علاوه بردر نظرگرفتن پارامترهای فنی و اقتصادی منابع پراکنده انرژی، قیود امنیتی شبکه توزیع و عدم قطعیت تولید منابع تجدیدپذیر و تقاضای مصرف کنندگان را نیز شامل می شود. مدل پیشنهادی یک مسئله بهینه سازی غیرخطی عددصحیح مختلط(MINLP) می باشد که با روش-هایی مساله خطی سازی شده و بدین ترتیب جواب ها بهینه عمومی اند و احتمال اجرایی شدن و سرعت حل مساله در مقایسه با مدل غیرخطی بسیار بالاتر خواهد بود. سپس یک طرح قیمت گذاری بهینه انرژی برای مشترکین متصل به شبکه ی توزیع، با هدف افزایش سود شرکت توزیع و با در نظرداشتن منافع مشترکین در محیط شبکه هوشمند پیشنهاد می شود. شرکت توزیع با استفاده از مدل پیشنهادی، قیمت های لحظه ای بهینه را برای مشترکین با در نظرگرفتن میزان مصرفی و منافع آن ها، تعیین می کند. در نتیجه این طرح قیمت گذاری می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای کنترل مصرف انرژی مشترکین و هزینه های بهره برداری از شبکه توزیع استفاده شود. در انتها یک مدل جامع جهت مدیریت انرژی و برنامه ریزی روزانه یک شبکه توزیع فعال در حضور منابع پراکنده انرژی و طرح قیمت گذاری پیشنهادی به منظور مشارکت شرکت توزیع(ریزشبکه) در بازار انرژی و رزرو ارائه می شود
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بازار انرژی #بازار رزرو #شرکت توزیع #منابع پراکنده انرژی #برنامه قیمت گذاری RTP

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)