پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
سید احمد موسوی [پدیدآور اصلی]، محسن اصیلی[استاد راهنما]، علی دهقانی[استاد مشاور]
چکیده: با افزایش نگرانی ها درباره ی مشکلات زیست محیطی و منابع انرژی، بحث های زیادی در مورد چگونگی غلبه بر مشکلاتی مانند گرم شدن زمین، آلودگی هوا و منابع محدود سوخت های فسیلی، به وجود آمده است. در سال های اخیر، استفاده از خودروهای الکتریکی در بخش حمل‌ونقل به‌عنوان راه‌حلی برای این مشکلات موردتوجه قرار گرفته است. در این پایان نامه، عوامل اثرگذار بر فروش خودروهای الکتریکی معرفی می شود و به کمک روش دینامیک سیستم، یک مدل شبیه-سازی دینامیکی برای بررسی و تجزیه‌وتحلیل فرآیند انتشار خودروهای الکتریکی پیشنهاد می گردد. مدل ارائه‌شده، با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی- اقتصادی، تکنولوژیکی و تعامل آن ها با یکدیگر، فروش خودروهای الکتریکی را برای سه دهه ی آینده پیش بینی می نماید. به‌علاوه، اثرات استفاده از خودروهای الکتریکی بر بخش انرژی و محیط زیست ارزیابی می گردد. در پایان با شناخت عواملی که قدرت تأثیرگذاری بیش تری بر فروش خودروهای الکتریکی دارند، چند رویکرد تشویقی برای افزایش استفاده از خودروهای الکتریکی موردبررسی قرار می گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خودروهای الکتریکی #دینامیک سیستم #انتشار خودروهای الکتریکی #گازهای گلخانه ای و آلاینده #توان الکتریکی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)