پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سید میلاد عطائی [پدیدآور اصلی]، ایمان آقایان[استاد راهنما]، محمدامین پوراسماعیلی [استاد مشاور]
چکیده: افزایش تعداد وسایل نقلیه باعث افزایش تقاضا برای استفاده از پارکینگ های طبقاتی شده است. این پژوهش به تعیین سهم انتشارآلاینده های خروجی از اگزوز خودروهای سواری در پارکینگ های طبقاتی پرداخته است. نتایج نشان می دهد از بین آلاینده های خروجی از اگزوز خودروهای سواری در پارکینگ های طبقاتی، بیشترین سهم انتشار به ترتیب مربوط به آلاینده های دی اکسیدکربن، مونوکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن و هیدروکربن ها می باشد. با توجه به این که CO گازی سمی محسوب می شود، مهمترین آلاینده ی موجود در پارکینگ ها می باشد. بیشترین سهم انتشار آلاینده های خروجی ازاگزوز خودروهای سواری در طول رمپ ها مربوط به آلاینده ی(NOX) می باشد. همچنین مجموع انتشارات آلاینده های خروجی از اگزوز خودروهای سواری در طبقه همکف پارکینگ طبقاتی که فرآیند شتاب گیری در آن بیشتر صورت می گیرد، به ترتیب برای آلاینده های مونوکسیدکربن، دی‌اکسیدکربن، اکسیدهای نیتروژن وهیدروکربن ها، مقدار۶، ۴، ۶ و۳۰درصد بیشتر می باشد. ضمنا بامقایسه ی ضرایب انتشار پارکینگ طبقاتی و راه شریانی اصلی در شهرمشهد- ایران مشخص شد که نرخ انتشار در پارکینگ طبقاتی با میانگین سرعت ۱۰/۷۶ کیلومتر بر ساعت نسبت به راه شریانی اصلی با میانگین سرعت ۲۰/۲۷ کیلومتربرساعت به ترتیب برای آلاینده های مونوکسیدکربن، دی اکسیدکربن، وهیدروکربن ها)، ۱۲۵، ۱۹و ۱۲۵ درصد افزایش داشته است. اما برای آلاینده‌ی اکسیدهای نیتروژن(NOX) این نرخ با ۳۹ درصدکاهش همراه بوده است. پس می توان برای آلاینده ی اکسیدهای نیتروژن(NOX) نتیجه گرفت هرچقدر میانگین سرعت خودرو و طول مسیرطی شده بیشتر باشد، به علت بالارفتن دمای موتور خودرو و افزایش فشار، نرخ انتشار آلاینده ی اکسیدهای نیتروژن(NOX)افزایش می یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پارکینگ طبقاتی #آلاینده های خروجی از اگزوز #ضرایب انتشار #مدلIVE

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)