پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
علی مقدوری [پدیدآور اصلی]، سید فضل الله ساغروانی[استاد راهنما]
چکیده: تحقیق حاضر شامل مطالعات تئوریک به منظور بهره گیری از الگوریتم بهینه سازی اجتماع مورچگان (ACO) در طرح هندسه بهینۀ کانال های خروجی نیروگاه است. این الگوریتم به زبان Visual Basic نوشته و اجرا گردید. الگوریتم ACO یکی از روش های نوین بهینه سازی می باشد که اخیراً مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. پروسه طراحیACO با متغیر های طراحی گسسته، شامل یک ساختار باز برای تعیین قیود و قابلیت پذیرش حالت های مختلف تحلیل می باشد. همچنین استفاده از توربین های ساکسو در سال های اخیر بسیار رایج شده است. دلیل امر آنست که این توربین ها بدون نیاز به مخزن بزرگ در مسیر جریان قادر به تولید انرژی برق بدون خسارات عمده به محیط زیست، می باشند. هدف در این تحقیق استفاده از تکنیک سیستم اجتماع مورچه ها به منظور بهینه سازی کانال خروجی نیروگاه است. لذا با انتخاب مشخصات مختلف کانال از جمله شیب کف در قسمت های مختلف، شدت بازشدگی و تنگ شدگی تابع هزینه فایده، مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت فرض میشود که بتوان این قبیل رفتار های مبتنی بر هوش جمعی را به نحوی توسط رایانه شبیه سازی نمود تا بتوان راه حل بهینه مسئله را به دست آورد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهینه سازی– شیب کف– ضرایب شدت جمع شدگی و بازشدگی– الگوریتم اجتماع مورچگان– کانال خروجی نیروگاه–جستجوی محلی و کلی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)