احسان رحیمی

استادیار دانشکده مهندسی برق

دکتری تخصصی- مهندسی برق الکترونیک - نانوالکترونیک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه علم و صنعت ایران
زمینه ها و علایق پژوهشی: نانوالکترونیک-الکترونیک مولکولی-الکترونیک کوانتومی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
به CV مراجعه شود
تلفن تماس:
تلفن داخلی: ۳۲۲۱

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-Jan-20)
207

Citations

9

h-index

8

i10-index

0

Co-authors

Scopus
(Update: 2024-Jan-20)
528

Citations

9

h-index

37

Co-authors

8

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 13
مهدیه استیری (1401)، "مدلسازی و شبیەسازی اثر لبەای میدان الکتریکی ورودی در فن‌آوری اتوماتای سلولی کوانتومی مولکولی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احسان رحیمی [استاد/ اساتید راهنما]،
محمد نوروزی (1401)، "شبیەسازی ترابرد الکترونی در پیوند هیبریدی فلز-مولکول-گرافن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احسان رحیمی [استاد/ اساتید راهنما]،
هادی زارعی (1400)، "مدل سازی و شبیه سازی دو بعدی جریان در یک نانوافزاره با نظام ترابرد همدوس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احسان رحیمی [استاد/ اساتید راهنما]،
امیرهونان مهربانی (1399)، "طراحی و شبیه‌سازی ترانزیستور HBT با بهره جریان کنترل‌شده توسط گیت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احسان رحیمی، علی فتاح حصاری [استاد/ اساتید راهنما]،
حمید شیبانی (1398)، "شبیه‌سازی خطای تک الکترون در فن‌آوری آتوماتای سلولی کوانتومی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احسان رحیمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
الهه محمدی رشت آبادی (1397)، "تشخیص سلول‌ سرطانی با روش‌های الکترونیک مولکولی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احسان رحیمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مجید ملک (1397)، "شبیه‌سازی رسانایی دیود۶۰ Cبا مدل نقطه کوانتومی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احسان رحیمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهناز خاکپور داشلی برون (1396)، "بهینه سازی حافظه RAM در نانوفن آوری QCA"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احسان رحیمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.