محمدرضا جوان

دانشیار دانشکده مهندسی برق

دکتری مخابرات سیستم

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تربیت مدرس
زمینه ها و علایق پژوهشی: طراحی شبکه های بی سیم
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
لطفا به رزومه مراجعه شود

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

قابل توجه دانشجویانی که با من درس دارند (1399/7/11)

لازم است، تمامی دانشجویان در گروه ها و کانالهای اعلامی عضو شوند. مطالب، تمرینها، امتحانات، و ارایه درس در شرایطی که سیستم اصلی درست کار نکند، در این کانالها و گروه ها ارایه خواهد شد

آدرس پست الکترونیکی (1394/6/11)

javan1378@yahoo.com

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 13
اسداله باصری گرمه (1399)، "ذخیره‌سازی محتوا در شبکه‌های مخابراتی بیسیم مبتنی بر UAV"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان [استاد/ اساتید راهنما]،
علی نظری (1398)، "تخصیص منابع در شبکه های بی سیم مشارکتی مبتنی بر دسترسی چندگانه نامتعامد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان [استاد/ اساتید راهنما]،
سیده ریحانه شاه چراغ (1397)، "تخصیص منابع در شبکه های بی سیم نسل پنجم مبتنی بر وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان [استاد/ اساتید راهنما]،
محمد پیوندی (1397)، "تخصیص توان مجزا برای شبکه های رادیو شناختی در محیط های شبکه هوشمند بوسیله نظریه بازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین مروی [استاد/ اساتید راهنما]، محمدرضا جوان [استاد/ اساتید مشاور]
اسماعیل بدیعی (1397)، "تخصیص منابع در شبکه های نسل پنجم مبتنی بر تکنیک دسترسی چندگانه غیرمتعامد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان [استاد/ اساتید راهنما]،
شکوفه وطن پور ازغندی (1397)، "اجاره طیف در شبکه های رادیو شناختی به منظور افزایش امنیت ارسال اطلاعات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان [استاد/ اساتید راهنما]،
مریم نعمتی شهری (1397)، "تخصیص منابع در شبکه های وسیله به وسیله (D2D) به منظور بهبود ترافیک در شبکه سلولی نسل پنجم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان [استاد/ اساتید راهنما]،
فرشاد رستمی قادی (1396)، "بررسی کارایی ذخیره سازی محتوا در شبکه های ناهمگون بی سیم نسل پنجم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان [استاد/ اساتید راهنما]،
عاطفه قراییان برده (1395)، "تحلیل انرژی سیستم های مخابرات مولکولی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبهجلسه گروه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.