محمدرضا جوان

دانشیار دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دکتری مخابرات سیستم

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تربیت مدرس
زمینه ها و علایق پژوهشی: طراحی شبکه های بی سیم
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
لطفا به رزومه مراجعه شود

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

امتحانات پایان ترم (1399/4/8)

امتحانات پایان ترم تمام دروس به روال کوییزها از طریق کانالهای درسی در سروش و در زمانی که در برنامه امتحانی ذکر شده است، برگزار می شود. سوال اول به جهت مسایل آموزشی مانند حضور و غیاب در سامانه دانشگاه نیز بارگزاری شده است تا دانشجویان به آن سامانه نیز وارد شده باشند.

لینک کانال درس اصول مخابرات (1399/3/20)

https://sapp.ir/joinchannel/3iLsmO1TtjgVXfPxChWE6nwZ

لینک کانال درس شبکه های مخابراتی (1399/3/20)

https://sapp.ir/joinchannel/hYfALBClpvgX3O8xH69TR0Ft

لینک کانال درس مخابرات بی سیم (1399/3/20)

https://sapp.ir/joinchannel/Dzt4JlafThkyPpHFSdEVinqx

اطلاعیه مهم (1399/3/19)

دانشجویانی که با بنده درس دارند، در اسرع وقت در کانالهای مربوط به درس عضو شوند. امتحانات و کوییزها از طریق این کانالها برگزار خواهد شد.

پروژه نهایی درس شبکه (1399/3/3)

پروژه نهایی درس شبکه امروز شنبه 3 خرداد به ایمیل نمایندگان گروه ارسال شده است.

تعیین استاد راهنمای دانشجویان ارشد مخابرات ورودی بهمن 99 (1399/3/3)

دانشجویان عزیز فرم مربوط به تعیین اولویت استاد راهنما را پر کرده و تا شنبه 17 خرداد به آدرس ایمیل بنده ارسال نمایید. لیست دانشجویانی که فرم آنها تحویل شده است در فایل مذکور آورده شده است. بقیه دانشجویان لازم است فرم را پر کرده و در مهلت مقرر تحویل دهند.

پروژه چهارم درس مخابرات بی سیم (1399/3/2)

مهلت تحویل 12 اردیبهشت

پایان کلاس درس شبکه مخابراتی (1399/3/2)

دانشجویان عزیز مطالب و سرفصل درسی به پایان رسیده است. یک مورد پروژه میانی، یک مورد پروژه پایانی، و 13 مورد ویدیوی کلاس مجازی به همراه مطالبی که اوایل ترم به صورت حضوری در کلاس بیان شد، کل مباحث درس بوده است. مطالب درسی مطابق فصل های مقدمه، لایه فیزیکی، لایه دیتا لینک، زیرلایه کنترل دسترسی، و لایه شبکه کتاب شبکه های انتقال داده تننبام است.

پروژه نهایی شبکه (1399/3/2)

با توجه به گروه بندی شبکه، پروژه نهایی هر گروه به نماینده گروه ارسال خواهد شد. مهلت تحویل، از زمان تخصیص پروژه تا حداکثر 4 شنبه 4 تیر ماه با هماهنگی و وقت قبلی خواهد بود.

پایان کلاس مخابرات بی سیم (1399/3/2)

دانشجویان عزیز مطالب و سرفصل درسی به پایان رسیده است. 4 مورد پروژه میانی، یک مورد پروژه پایانی، و 15 مورد ویدیوی کلاس مجازی به همراه مطالبی که اوایل ترم به صورت حضوری در کلاس بیان شد، کل مباحث درس بوده است.

فایلهای مربوط به درس مخابرات بی سیم (1399/3/2)

برای کلمه رمز به آقای حسینی مراجعه شود

پروژه نهایی درس مخابرات بی سیم (1399/3/2)

زمان تحویل از امروز تا حداکثر 4 شنبه 4 تیرماه و با هماهنگی و وقت قبلی.

پایان کلاس اصول مخابرات (1399/3/2)

دانشجویان عزیز مطالب و سرفصل درسی به پایان رسیده است. 7 مورد تمرین و 21 مورد ویدیوی کلاس مجازی به همراه مطالبی که اوایل ترم به صورت حضوری در کلاس بیان شد، کل مباحث درس بوده است.

فایلهای مربوط به درس مخابرات بی سیم (1399/2/25)

برای کلمه رمز به آقای حسینی مراجعه شود

زمان تحویل پروژه درس شبکه های مخابراتی (1399/2/19)

تخصیص پروژه اول به دانشجویان کلاس انجام شد. پروژه اول درس تا تاریخ شنبه 3 خرداد باید به وسیله ایمیل تحویل داده شود. لطفا گزارشها درست نوشته شود چون بین همه افراد کلاس به اشتراک گذاشته خواهد شد برای پروژه نهایی.

فایلهای مربوط به درس مخابرات بی سیم (1399/2/9)

برای کلمه رمز به آقای حسینی مراجعه شود.

پروژه درس مخابرات بی سیم (1399/2/9)

سومین پروژه در فایل بارگذاری شده توضیح داده شده. زمان تحویل 23 اردیبهشت و از طریق ایمیل خواهد بود. تحویل به صورت کد متلب و یک فایل وورد شامل توضیح کد، شکل های شبیه سازی و تفسیر آن خواهد بود.

پروژه درس مخابرات بی سیم (1399/1/22)

دومین پروژه در اخر فایل صوتی جلسه مجازی 4 توضیح داده شده. زمان تحویل 5 اردیبهشت و از طریق ایمیل خواهد بود. تحویل به صورت کد متلب و یک فایل وورد شامل توضیح کد، شکل های شبیه سازی و تفسیر آن خواهد بود.

آدرس پست الکترونیکی (1394/6/11)

javan1378@yahoo.com

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 12
علی نظری (1398)، "تخصیص منابع در شبکه های بی سیم مشارکتی مبتنی بر دسترسی چندگانه نامتعامد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان[استاد/ اساتید راهنما]،
سیده ریحانه شاه چراغ (1397)، "تخصیص منابع در شبکه های بی سیم نسل پنجم مبتنی بر وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد پیوندی (1397)، "تخصیص توان مجزا برای شبکه های رادیو شناختی در محیط های شبکه هوشمند بوسیله نظریه بازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین مروی[استاد/ اساتید راهنما]، محمدرضا جوان[استاد/ اساتید مشاور]
اسماعیل بدیعی (1397)، "تخصیص منابع در شبکه های نسل پنجم مبتنی بر تکنیک دسترسی چندگانه غیرمتعامد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان[استاد/ اساتید راهنما]،
شکوفه وطن پور ازغندی (1397)، "اجاره طیف در شبکه های رادیو شناختی به منظور افزایش امنیت ارسال اطلاعات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان[استاد/ اساتید راهنما]،
مریم نعمتی شهری (1397)، "تخصیص منابع در شبکه های وسیله به وسیله (D2D) به منظور بهبود ترافیک در شبکه سلولی نسل پنجم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان[استاد/ اساتید راهنما]،
فرشاد رستمی قادی (1396)، "بررسی کارایی ذخیره سازی محتوا در شبکه های ناهمگون بی سیم نسل پنجم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان[استاد/ اساتید راهنما]،
هادی عبداللهی (1395)، "بررسی عدم اطمینان در پارامترهای سیستم مخابرات مولکولی و تأثیر آن بر کارایی سیستم "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان[استاد/ اساتید راهنما]،
عاطفه قراییان برده (1395)، "تحلیل انرژی سیستم های مخابرات مولکولی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان[استاد/ اساتید راهنما]،
هانا اصغری (1395)، "مخابرات سبز با ترکیب تکنیک های برداشت انرژی و درخواست تکرار خودکار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان[استاد/ اساتید راهنما]،
سونیا نادری (1394)، "انتخاب رله در ارتباطات وسیله به وسیله جهت بهبود امنیت ارسال اطلاعات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان[استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبهجلسه گروه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.