مهدی بانژاد

دانشیار دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دكترا (PhD) دینامیک سیستمهای قدرت

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه صنعتی کوینزلند-استرالیا (QUT)
زمینه ها و علایق پژوهشی: دینامیک سیستمهای فدرت، مدیریت انرژی و کنترل ریز شبکه ها
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
لطفا به CV مراجعه کنید.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

تمرین شماره 1: قابلیت اعتماد (1398/12/15)

مسایل آخر فصل دوم و سوم را حل کرده و برای من به آدرس m2.banejad@gmail.com ایمیل کنید.

(1398/7/18)

سری اول تمرینات بررسی 2-تاریخ تحویل 18/7/96 (1396/7/14)

سری اول تمرینات بررسی 2-تاریخ تحویل 18/7/96

سری اول تمرینات بررسی 2-تاریخ تحویل 18/7/96 (1396/7/14)

سری اول تمرینات بررسی 2-تاریخ تحویل 18/7/96

تمرین تحلیل 1- سری اول-توان در سیستمهای تکفاز و سه فاز (1395/12/3)

توان در سیستمهای تکفاز و سه فاز موعد تحویل 16-12-95

(1391/8/1)

جلسه دوم دینامیک 1

(1391/7/30)

mفایل مربوط به درس بررسی 2

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 54
مرتضی عبداله زاده (1398)، "بهبود پایداری سیگنال کوچک ریزشبکه‌های DC"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، علی دستفان، علی اکبرزاده کلات[استاد/ اساتید مشاور]
امیرمحمد شهری (1397)، "استفاده از مشخصه ی افتی برای تقسیم بار در ریز شبکه های DC"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات، علی دستفان[استاد/ اساتید مشاور]
ابوالفضل قاسمی (1397)، "مدیریت انرژی در ریزشبکه‌ی هوشمند با حضور خودروهای الکتریکی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید مشاور]
محمدمهدی موحدی منفرد (1397)، "طراحی، شبیه‌سازی و ساخت شبکه پایدارساز امپدانس خط (LISN)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دستفان، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، جواد قالیبافان[استاد/ اساتید مشاور]
بهنام عابدینی (1396)، "تأثیر حضور تولید پراکنده بر روی کاهش ولتاژ محافظه کارانه با در نظر گرفتن مدل بار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد، امیر حسن نیا[استاد/ اساتید راهنما]،
مرتضی حیدری کنگ علیا (1395)، " برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید مشاور]
هاران ندیمی (1395)، "کنترل ولتاژ مبتنی بر مشخصه افتی در شبکه های کوچک مستقل "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، علی دستفان[استاد/ اساتید مشاور]
محسن خسروی (1395)، "تخمین حالت مقاوم در سیستم های قدرت"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید مشاور]
آرزو رسولی (1395)، "تأثیر نیروگاه های بادی بر روی نوسانات فرکانس پائین در سیستم های قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، علی حسامی نقشبندی[استاد/ اساتید مشاور]
مهدی شبیری (1395)، "کنترل بار فرکانس در یک ریزشبکه شامل میکروتوربین و پیل سوختی و خودروهای برقی متصل به شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید مشاور]
محمد عرب احمدی (1395)، "جبران سازی جریان توالی منفی در سیستم‌های تراکشن راه‌آهن برقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، علی دستفان[استاد/ اساتید مشاور]
محمد دادستان (1395)، "بررسی امکان استفاده از انرژی های تجدید پذیر در مناطق دور از شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، ابوالفضل قاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
صدیقه عسکری (1395)، "پخش بار در شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده با در نظرگرفتن مدل بار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، محمد جعفریان[استاد/ اساتید مشاور]
منیر اشرفی (1395)، "اثر امپدانس مجازی بر تقسیم توان در ریزشبکه‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، علی دستفان، علی اکبرزاده کلات[استاد/ اساتید مشاور]
مهسا مظفری خاکستر (1395)، "کنترل بار-فرکانس برپایه مدل پیش‌بین در سیستم‌های قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات[استاد/ اساتید مشاور]
سروش واحدی (1394)، "برنامه‌ریزی توسعه چندمرحله‌ای پست‌های فوق توزیع با استفاده از روش خوشه‌بندی بار "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، محسن اصیلی[استاد/ اساتید مشاور]
سید میلاد علیزاده (1394)، "کنترل فرکانس با در نظر گرفتن پاسخ بار در ریز شبکه ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات[استاد/ اساتید مشاور]
بهزاد خاکباز (1394)، "بررسی پایداری سیگنال کوچک ریز شبکه های مستقل از شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور]
سید محمد راسخی (1393)، " خازن‌گذاری بهینه در سیستم توزیع در محیط هارمونیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]،
مسلم ممی زاده (1393)، "بررسی تأثیر منابع تولید پراکنده در مدل سازی بار از دیدگاه شبکه انتقال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن اصیلی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید مشاور]
مصطفی کاظمی ملک محمودی (1393)، "بررسی تأثیر توان راکتیو در قابلیت اطمینان سیستم قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]،
محمدرضا کیخاونی (1392)، "هماهنگ سازی بهینه شارژ خودروهای برقی متصل به شبکه خانگی در شبکه هوشمند با هدف کاهش تلفات شبکه "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید مشاور]
فاضل عباسی (1392)، "تجدید آرایش در شبکه‌های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده با هدف بهبود قابلیت اطمینان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، رحمت الله هوشمند[استاد/ اساتید مشاور]
میثم بخشی هتکه لویی (1392)، "حفاظت شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]،
حسن ایجادی (1392)، "تشخیص خطای امپدانس بالا در سیستم‌های توزیع با استفاده از تبدیل موجک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی معظمی گودرزی (1392)، "پیش بینی بارکوتاه مدت با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، محسن اصیلی[استاد/ اساتید مشاور]
سحر رمضانی طلوتی (1391)، "تاثیر خودروهای هیبریدی متصل به شبکه در کنترل فرکانس در شبکه‌های هوشمند"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور]
سید محمد محیطی (1391)، "بارزدایی به روش فرکانسی در شبکه های کوچک با حضور منابع تولید پراکنده "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، احمد دارابی[استاد/ اساتید مشاور]
معصومه رسول پور (1390)، " بررسی تأثیر جریان هجومی بر سیستم حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتورهای قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد، علیرضا احمدی فرد[استاد/ اساتید راهنما]،
امید قدس (1390)، "استفاده از نیروگاه بادی در سیستمهای قدرت با در نظر گرفتن معیار امنیت تصادفی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، محسن اصیلی[استاد/ اساتید مشاور]
مرتضی حیدری (1390)، "جایابی بهینه واحدهای تولید پراکنده بر اساس معیارهای قابلیت اطمینان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور]
حمید رضا غفوری قریب (1390)، "شناسایی منابع هارمونیک در سیستم توزیع با در نظر گرفتن بانک های خازنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دستفان[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید مشاور]
نیما امین (1390)، "جایابی بهینه دستگاه های اندازه گیری فازور در شبکه های قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]،
علی سنچولی (1390)، "آشکارسازی خطای تکفاز به زمین در سیستم قدرت تجهیزات دریایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، احمد دارابی، علیرضا احمدی فرد[استاد/ اساتید مشاور]
محسن اولادي (1389)، "جایابی بهینه پست های فوق توزیع و فید رهای شبکه توزیع با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، محسن اصیلی[استاد/ اساتید مشاور]
محسن کریمی (1389)، "دسته بندی خطاهای اتصال کوتاه موازی بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، حمید حسن پور[استاد/ اساتید مشاور]
ثنا صادقی (1389)، "تعیین مکان و سایز مناسب منابع تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات معلق جهت کاهش تلفات در سیستم های توزیع"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور]
رضا نوروزی‌زاده (1388)، "طراحی و شبیه‌سازی کنترل‌کننده یکپارچه توان (UPFC) با استفاده از مبدل ماتریسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دستفان، سیدمحمدرضا رفیعی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید مشاور]
حميد قاسمي (1388)، "بررسی اثر پدیده نوسان توان بر عملکرد رله های دیستانس در سیستمهای قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، علی دستفان، علیرضا احمدی فرد[استاد/ اساتید مشاور]
عبدالمجید دژم خوی (1388)، "طراحی و شبیه سازی کنترل کننده های فازی برای UPFC جهت میرایی نوسانات فرکانس پایین در سیستم های قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، علی دستفان[استاد/ اساتید مشاور]
معز داودی (1387)، "تعیین ژنراتور های همپا و معادل سازی دینامیکی در سیستم های قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، مجید علومی بایگی، علیرضا احمدی فرد[استاد/ اساتید مشاور]
احسان ریحانی (1387)، "برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی توسط الگوریتم تکاملی هیبرید"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجید علومی بایگی، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]،
امیر عطائی خواه (1387)، "خازن گذاری بهینه توسط الگوریتم ژنتیک در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن کیفیت توان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دستفان، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]،
علی ساریخانی (1386)، "شبیه سازی تخلیه جزئی در ترانسفور ماتور قدرت به منظور تشخیص و مکانیابی آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]،
فرهنگ بابایی (1386)، "طراحی توسعه انتقال یک شبکه محلی با استفاده از پخش بار احتمالی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجید علومی بایگی، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]،
حمید قمی (1386)، "قیمت گذاری انتقال برای شبکه انتقال برق مازندران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجید علومی بایگی، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]،
علی اصغر قنبری (1385)، "بهینه سازی و مدیریت مصرف بار با بکار گیری نظریه رهبر - پیرو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سیدمحمدرضا رفیعی، مجید علومی بایگی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید مشاور]
شهرام شادمانی (1385)، "بررسی تاثیر قراردادهای چرخش توان بر قیمت های حاشیه ای محلی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجید علومی بایگی، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ