مهدی بانژاد

دانشیار دانشکده مهندسی برق

دكترا (PhD) دینامیک و کنترل سیستمهای قدرت

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه صنعتی کوینزلند-استرالیا (QUT)
زمینه ها و علایق پژوهشی: دینامیک سیستمهای قدرت، مدیریت انرژی و کنترل ریز شبکه ها
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
لطفا به CV مراجعه کنید.
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-Jan-20)
680

Citations

13

h-index

20

i10-index

23

Co-authors

Scopus
(Update: 2024-Jan-20)
372

Citations

10

h-index

55

Co-authors

20

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

تمرین شماره 1: قابلیت اعتماد (1398/12/15)

مسایل آخر فصل دوم و سوم را حل کرده و برای من به آدرس m2.banejad@gmail.com ایمیل کنید.

(1398/7/18)

سری اول تمرینات بررسی 2-تاریخ تحویل 18/7/96 (1396/7/14)

سری اول تمرینات بررسی 2-تاریخ تحویل 18/7/96

تمرین تحلیل 1- سری اول-توان در سیستمهای تکفاز و سه فاز (1395/12/3)

توان در سیستمهای تکفاز و سه فاز موعد تحویل 16-12-95

(1391/8/1)

جلسه دوم دینامیک 1

(1391/7/30)

mفایل مربوط به درس بررسی 2

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 66
فاطمه رضایوف تاتاری (1402)، "بهبود عملکرد دینامیکی ریزشبکه‌های DC با استفاده از کنترل مدل پیش‌بین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید مشاور]
علی اصغر قلی زاده (1402)، " بهبود بهره برداری از منابع توربین بادی متصل به ریزشبکه با استفاده از منابع ذخیره ساز انرژی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]،
میلاد مهدوی (1401)، "تقسیم توان و بازیابی ولتاژ در ریز‌شبکه‌های DC بر اساس کنترل ثانویه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، حسین قلی زاده نرم، حامد امین زاده [استاد/ اساتید مشاور]
صاحب خان عبدال (1400)، "کنترل توان اکتیو و راکتیو مبتنی بر مشخصه افتی در یک ریزشبکه جزیره‌ای"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]،
سپهر ایرانمنش (1400)، "جایابی جبرانساز استاتیک توزیع به منظور بهبود کیفیت توان شبکه‌های توزیع"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]،
محمدرضا میرجعفری (1399)، "کاربرد روش کنترل توزیع شده برای بهبود تقسیم توان در یک ریزشبکه جریان مستقیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، حامد ملااحمدیان [استاد/ اساتید مشاور]
مهدی نیکخواه (1399)، "بهینه سازی مشخصه ی افتی برای بهبود رفتار دینامیکی ریزشبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید مشاور]
فرزانه شورکشتی (1399)، "تحلیل عملکرد یک ریزشبکه DC به عنوان یک ماشین سنکرون مجازی در هنگام کار با شبکه AC"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات، محمد حسین تبار مرزبالی [استاد/ اساتید مشاور]
رامین ارجمندزاده (1399)، "تحلیل پایداری ماشین سنکرون مجازی در یک ریزشبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید مشاور]
محمد کاظمی نژاد (1399)، "ارزیابی پایداری ولتاژ با در نظر گرفتن مدل بار "، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]،
مرتضی عبداله زاده (1398)، "بهبود پایداری سیگنال کوچک ریزشبکه‌های DC"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، علی دستفان، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امیرمحمد شهری (1397)، "استفاده از مشخصه ی افتی برای تقسیم بار در ریز شبکه های DC"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات، علی دستفان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ابوالفضل قاسمی (1397)، "مدیریت انرژی در ریزشبکه‌ی هوشمند با حضور خودروهای الکتریکی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی رحیمیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمدمهدی موحدی منفرد (1397)، "طراحی، شبیه‌سازی و ساخت شبکه پایدارساز امپدانس خط (LISN)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دستفان، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، جواد قالیبافان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مرتضی حیدری کنگ علیا (1395)، " برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی رحیمیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
هاران ندیمی (1395)، "کنترل ولتاژ مبتنی بر مشخصه افتی در شبکه های کوچک مستقل "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، علی دستفان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محسن خسروی (1395)، "تخمین حالت مقاوم در سیستم های قدرت"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، حیدر طوسیان شاندیز [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
آرزو رسولی (1395)، "تأثیر نیروگاه های بادی بر روی نوسانات فرکانس پائین در سیستم های قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، علی حسامی نقشبندی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهدی شبیری (1395)، "کنترل بار فرکانس در یک ریزشبکه شامل میکروتوربین و پیل سوختی و خودروهای برقی متصل به شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد عرب احمدی (1395)، "جبران سازی جریان توالی منفی در سیستم‌های تراکشن راه‌آهن برقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، علی دستفان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد دادستان (1395)، "بررسی امکان استفاده از انرژی های تجدید پذیر در مناطق دور از شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، ابوالفضل قاسمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
صدیقه عسکری (1395)، "پخش بار در شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده با در نظرگرفتن مدل بار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، محمد جعفریان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
منیر اشرفی (1395)، "اثر امپدانس مجازی بر تقسیم توان در ریزشبکه‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، علی دستفان، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهسا مظفری خاکستر (1395)، "کنترل بار-فرکانس برپایه مدل پیش‌بین در سیستم‌های قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سروش واحدی (1394)، "برنامه‌ریزی توسعه چندمرحله‌ای پست‌های فوق توزیع با استفاده از روش خوشه‌بندی بار "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، محسن اصیلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید میلاد علیزاده (1394)، "کنترل فرکانس با در نظر گرفتن پاسخ بار در ریز شبکه ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
بهزاد خاکباز (1394)، "بررسی پایداری سیگنال کوچک ریز شبکه های مستقل از شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید محمد راسخی (1393)، " خازن‌گذاری بهینه در سیستم توزیع در محیط هارمونیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مسلم ممی زاده (1393)، "بررسی تأثیر منابع تولید پراکنده در مدل سازی بار از دیدگاه شبکه انتقال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن اصیلی [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مصطفی کاظمی ملک محمودی (1393)، "بررسی تأثیر توان راکتیو در قابلیت اطمینان سیستم قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
میثم بخشی هتکه لویی (1392)، "حفاظت شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهدی معظمی گودرزی (1392)، "پیش بینی بارکوتاه مدت با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، محسن اصیلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سحر رمضانی طلوتی (1391)، "تاثیر خودروهای هیبریدی متصل به شبکه در کنترل فرکانس در شبکه‌های هوشمند"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید محمد محیطی (1391)، "بارزدایی به روش فرکانسی در شبکه های کوچک با حضور منابع تولید پراکنده "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، احمد دارابی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امید قدس (1390)، "استفاده از نیروگاه بادی در سیستمهای قدرت با در نظر گرفتن معیار امنیت تصادفی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، محسن اصیلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مرتضی حیدری (1390)، "جایابی بهینه واحدهای تولید پراکنده بر اساس معیارهای قابلیت اطمینان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حمید رضا غفوری قریب (1390)، "شناسایی منابع هارمونیک در سیستم توزیع با در نظر گرفتن بانک های خازنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دستفان [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
نیما امین (1390)، "جایابی بهینه دستگاه های اندازه گیری فازور در شبکه های قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علی سنچولی (1390)، "آشکارسازی خطای تکفاز به زمین در سیستم قدرت تجهیزات دریایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، احمد دارابی، علیرضا احمدی فرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محسن اولادي (1389)، "جایابی بهینه پست های فوق توزیع و فید رهای شبکه توزیع با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، محسن اصیلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محسن کریمی (1389)، "دسته بندی خطاهای اتصال کوتاه موازی بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، حمید حسن پور [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حميد قاسمي (1388)، "بررسی اثر پدیده نوسان توان بر عملکرد رله های دیستانس در سیستمهای قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، علی دستفان، علیرضا احمدی فرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
معز داودی (1387)، "تعیین ژنراتور های همپا و معادل سازی دینامیکی در سیستم های قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، مجید علومی بایگی، علیرضا احمدی فرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حمید قمی (1386)، "قیمت گذاری انتقال برای شبکه انتقال برق مازندران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجید علومی بایگی، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علی اصغر قنبری (1385)، "بهینه سازی و مدیریت مصرف بار با بکار گیری نظریه رهبر - پیرو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سیدمحمدرضا رفیعی، مجید علومی بایگی [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ