پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
حميد قاسمي [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]، علی دستفان[استاد مشاور]، علیرضا احمدی فرد[استاد مشاور]
چکیده: افزایش درخواست ها برای استفاده از انرژی برق و ایجاد بازارهای برق باعث تغییرات سریع در نحوه بهره برداری از شبکه قدرت شده اند. که این باعث بارگیری بیش از حد خطوط انتقال شده است. این امر سبب می شود که ژنراتورهای سنکرون شدیداً در معرض ناپایداری قرار گیرند. این ناپایداری ها عموماً زمانی رخ می دهند که شبکه شدیداً تحت بار بوده و تعدادی خروج پشت سر هم در بازه کوتاهی از زمان رخ داده است. این خروج ها باعث نوسان بین واحدها و سیستم های مجاور شده و به دلیل افت ولتاژ یا خروج از همگامی به ناپایداری انجامیده است. یکی از دلایلی که پس از یک اغتشاش بزرگ در شبکه می تواند موجب خروج های متوالی شود و شبکه را به سمت ناپایداری پیش ببرد، عملکرد اشتباه رله های دیستانس به دلیل نوسانی شدن امپدانس دیده شده توسط رله در حین وقوع پدیده نوسان توان است. برای این منظور از عملکرد اشتباه رله دیستانس در هنگام نوسان توان باید جلوگیری شود. در این پایان نامه پدیده نوسان توان و رفتار سیستم در هنگام وقوع این پدیده بررسی می شوند. سپس برخی روش های مرسوم در مقالات جهت تشخیص نوسان توان تشریح می شوند. همچنین از آنجا که در این پایان نامه از تبدیل موجک جهت تشخیص نوسان توان استفاده خواهد شد مختصری راجع به تبدیل موجک بیان می گردد. پس از آن الگوریتم پیشنهادی که از تبدیل موجک جهت آشکارسازی پدیده نوسان توان استفاده می کند تشریح می گردد. در این الگوریتم ابتدا از شکل موج ولتاژ تبدیل موجک گرفته می شود سپس انرژی طبقات اول تا چهارم آن محاسبه می گردد اگر این انرژی ها از مقدار ثابتی که با انجام شبیه سازی بر روی شبکه مورد مطالعه به دست می آید بیشتر بود نشان دهنده وقوع خطا در شبکه و اگر کمتر بود نشان دهنده وقوع پدیده نوسان توان در شبکه می-باشد. درفصل آخر نیز جمع بندی و نتیجه گیری مطالب ارائه شده در این پایان نامه بیان می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نوسان توان, تبدیل موجک, رله دیستانس

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)