پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
سیما رشیدی [پدیدآور اصلی]، مرتضی زاهدی[استاد راهنما]، حمید حسن پور[استاد راهنما]
چکیده: هر گونه پنهان سازی داده ها در درون یک محصول دیجیتال، مثل صدا، تصویر و ویدئو را به منظور دستیابی به اهدافی همچون حفظ حقوق مالک، ردیابی نسخه های غیرمجاز، جلوگیری از نسخه برداری غیرمجاز و ...، الگوگذاری می نامند. روشهای مختلف الگوگذاری در تصاویر، در حوزه های مختلفی تعریف شده اند. پرکاربردترین این حوزه ها، تبدیل کسینوس گسسته و تبدیل موجک گسسته هستند. در این پایان نامه به معرفی این دو تبدیل و بررسی چند روش مطرح الگوگذاری که در این حوزه ها فعالیت می نمایند، خواهیم پرداخت. همچنین یک روش جدید الگوگذاری در حوزه ی تبدیل موجک-گسسته معرفی خواهد شد. در این روش، الگو در درون ضرایب تبدیل موجکِ زیر تصویرهایی انتخابی از تصویر میزبان با استفاده از تکنیک تجزیه نقاط منفرد و تغییر نقاط منفرد تصویر اصلی و جایگزینی آن ها با مقادیر منفرد تصویر الگو، درج می شود. علاوه بر آن یک روش مقاوم در برابر خرابی های ناشی از حملات هندسی بر روی تصویر ارائه کرده ایم که برای بازیابی تصویر خراب شده از نقاط مشخصه تصویر اصلی استفاده می نماید در این روش برای شناسایی نقاط مشخصه از تکنیک sift استفاده می کند. با این کار خطاهای همزمانی ناشی از حملات هندسی که جزء خطاهای رایج است، کاهش می یابند. فرایند درج الگو در حوزه تبدیل موجک گسسته بر روی هر زیر تصویر انجام می شود.در فرایند تشخیص الگو، تصویر ورودی بر اساس نقاط مشخصه ی ذخیره شده از مرحله درج الگو، بازیابی میگردد و سپس الگو از آن استخراج می شود. تشخیص نهایی الگو، نیز بر پایه تعداد بیت های منطبق شده بین الگوی استخراج شده و الگوی اصلی انجام می شود. و در نهایت با دو معیار ارزیابی شامل میزان شباهت تصویر اصلی و تصویر الگوگذاری شده و دوم میزان همبستگی نرمال شده برای بررسی میزان مقاومت روش الگوگذاری در برابر حملات هندسی، روش ارائه شده را مورد ارزیابی قرار می دهیم. نتایج عملی حاصل شده از این روش بیانگر مقاومت بالای آن در مقابل حملات هندسی و پردازش های تصویر رایج است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#الگوگذاری #تبدیل کسینوس گسسته #تبدیل موجک گسسته #تجزیه نقاط منفرد #حملات هندسی #تبدیل ویژگی مقدار نابسته.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)