پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مهدی تاجی [پدیدآور اصلی]، هادی گرایلو[استاد راهنما]
چکیده: سیگنال های فشارخون تهاجمی، از اهمیت بالایی در تشخیص بیماری ها و همین طور درمان و کنترل مداوم بیمار دارند. امروزه دستگاه هایی مسئول ثبت این سیگنال ها می باشند که با مشکل فضای حافظه مواجه هستند. به همین جهت هدف ما فشرده سازی و ذخیره سازی سیگنال های فشارخون تهاجمی در عین حال حفظ ویژگی های اصلی می باشد. دو الگوریتم ترکیبی پیشنهادی به صورت بلوک فشرده ساز آورده شده است. در این پایان نامه سیگنال های IBP شامل سه گونه ی مختلف اندازه گیری شده ABP، PAP و CVP از پایگاه داده (MGH/MF) از سایت فیزیونت با روش های پیشنهادی فشرده سازی شده است. برای فشرده سازی انواع سیگنال های بیوالکتریک روش های گوناگون بسیاری در دسترس است که پس از بررسی آن ها تصمیم گرفته شد که از ترکیب روش EMD و DCT یا تبدیل موجک به همراه روش کد گذاری دوره تداوم و رمز گذاری MQ استفاده شود. به دلیل عدم ایجاد خطا توسط کد گذاری دوره تداوم، برگشت پذیر بودن تبدیل موجک و DCT و توان ایجاد تقریب مناسب توسط EMD روش پیشنهادی ارائه می شود. برای تحلیل نتایج مهم ترین معیار نسبت فشرده سازی است. انرژی خطا و میانگین انرژی خطای بازسازی هم که از معروف ترین معیارها در این زمینه هستند جهت تحلیل استفاده شده اند. نتایج عددی نشان داد که نسبت فشرده سازی روش پیشنهادی با DCT در مقابل روش پیشنهادی با DWT، روش دو بعدی سازی و روش پیشنهادی بدون بلوک EMD به ترتیب 3.4، 21.1 و 1.05 برابر می-باشد. در پایان پیشنهاداتی از سوی این پایان نامه برای بهبود فشرده سازی سیگنال های فشارخون تهاجمی و به-طور کلی سیگنال های حیاتی ارائه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پردازش سیگنال بیوالکتریک #فشرده سازی #فشارخون تهاجمی #تبدیل موجک #تبدیل کسینوسی گسسته #تجزیه ی حالت تجربی #کد گذاری دوره تداوم #ماتریس چندی گر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)