پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
حبیبه حسن آبادی [پدیدآور اصلی]، حمید حسن پور[استاد راهنما]، سیدجلال سیدیزدی [استاد مشاور]
چکیده: یکی از شایع ترین موارد خرابی تصویر، مساله تاری است. اگر در حین فرآیند تصویربرداری دوربین حرکت داشته باشد، تمام تصویر به صورت سراسری تار می شود، گاهی نیز شی موجود در صحنه در هنگام فرآیند تصویر برداری حرکت می کند و باعث می شود ناحیه ای از تصویر تار شود، این نوع خرابی تاری حرکتی محلی نامیده می شود. از طرفی در صورتی که در کل تصویر فرآیند رفع تاری اعمال شود، آرتیفکت هایی به نواحی بدون تاری تصویر اعمال می شود، که لزوم استفاده از روش هایی برای تشخیص مکان تاری را نشان می دهد. در این پایان نامه از سه مشخصه برای تشخیص مکان تاری استفاده شده است. این مشخصه ها کپسترم، تبدیل کسینوسی گسسته و تجزیه مقادیر منفرد می باشند. الگوریتم مورد استفاده به این صورت است که ابتدا تصویر به بلاک های هم پوشان مربعی با طول سه تقسیم می شود و مقدار این سه مشخصه برای هر بلاک محاسبه شده با یک مقدار آستانه مقایسه می شود. سپس الگوریتم با استفاده از هر یک از این سه مشخصه در مورد تاری یا عدم تاری بلاک به طور جداگانه تصمیم می‌گیرد. تصمیم گیری نهایی در مورد مکان تاری به صورت پیکسل به پیکسل است. اگر حداقل دو مشخصه پیکسلی را تار تشخیص داده بودند، در تشخیص نهایی آن پیکسل تار در نظر گرفته می شود. بعد از اتمام فرآیند تشخیص، برای از بین بردن نقاط و ناحیه های کوچک بوجود آمده از عملگرهای مورفولوژی استفاده شده است. و سپس تصویر آماده شده با روش دیکانولوشن بینا و با دانش اولیه توزیع خلوت رفع تاری شده است. از مزایای این روش می توان به سرعت و عدم وجود تاثیرات بلاکی اشاره کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تاری حرکتی محلی #تجزیه مقادیر تکین #کپسترم #تبدیل کسینوسی گسسته #دیکانولوشن بینآ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)