پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
حمیده باقری [پدیدآور اصلی]، حمید حسن پور[استاد راهنما]
چکیده: استفاده از فناوری کپسول آندوسکوپی بیسیم که تنها دو دهه از ظهور آن می گذرد، در سال های اخیر رو به رشد بوده است. این کپسول در دستگاه گوارش به حرکت در می آید و تصاویری را ضبط می کند که توسط پزشک متخصص برای تشخیص انواع بیماری ها کاربرد دارد. برای تشخیص درست، نیاز است که تصاویر حاصل دارای کیفیت و وضوح بالایی باشند. تاری، یکی از مشکلاتی است که باعث عدم تشخیص و یا تشخیص اشتباه توسط پزشک می شود. شرایط پیچیده محیط تصویربرداری، روشنایی کم و محدودیت تجهیزات از جمله دلایل پایین بودن کیفیت و عدم وضوح این تصاویر است. این کپسول در اثر لغزش و حرکات چرخشی به حرکت در می آید. این حرکت دائمی باعث ایجاد تاری حرکتی در این تصاویر می شود. هدف از این پژوهش، رفع تاری تصاویر کپسول آندوسکوپی بیسیم است. رفع تاری یک تصویر، مساله ای چالش برانگیز است زیرا نیاز به تعیین نوع تاری و تخمین هسته تاری در آن وجود دارد. در این تصاویر سه نوع تاری گوسی، شعاعی و دایره ای تشخیص داده شده است. در روش پیشنهادی، ابتدا با استفاده از معیارهای سنجش مناسب، میزان تاری را بررسی می کنیم. با توجه به میزان تاری، برای رفع تاری تصاویر دارای تاری گوسی از روش ماسک غیرتیز استفاده می کنیم. با استفاده از این روش، لبه ها و نواحی فرکانس بالای تصویر تقویت می شود. رفع تاری فیلتر وینر، روشی است که از گذشته برای انواع تاری ها کاربرد داشته است. ما نیز برای رفع تاری شعاعی و دایره ای، استفاده از روش فیلتر وینر را پیشنهاد می کنیم. برای تخمین هسته تاری از تصاویر شبیه سازی شده که دارای تاری شعاعی و دایره ای هستند، استفاده کردیم. با استفاده از تصاویر شبیه-سازی شده و میزان تاری، هسته تاری را تخمین زدیم. روش پیشنهادی بر روی پایگاه داده چالش GIANA 2017 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که میزان تاری حدود 30 تا 85 درصد کاهش یافته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تاری #کپسول آندوسکوپی بیسیم #تاری شعاعی #تاری دایره ای #تخمین هسته تاری #فیلتر وینر #ماسک غیرتیز
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)