پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
بهناز کدخدائی [پدیدآور اصلی]، حمید حسن پور[استاد راهنما]
چکیده: کپسول آندوسکوپی بی‌سیم ابزاری است که دستگاه گوارش را بدون ایجاد جراحت و درد بررسی می‌کند‌. با توجه به محیط پیچیده دستگاه گوارش و محدودیت روشنایی کپسول‌ها، تصاویر ضبط‌شده اغلب دارای روشنایی نامناسبی هستند. علاوه بر این، محدود بودن عمق دید دوربین کپسول باعث کاهش دید و از دست رفتن جزئیات تصاویر می‌شود. از طرفی کیفیت تصاویر کپسول آندوسکوپی بی‌سیم، به‌دلیل محدودیت‌های پهنای باند ارتباطی و قدرت کم انتقال تصاویر ضبط‌شده، کاملاً واضح نبوده و دارای نویز است. همچنین شدت نویز تصاویر کپسول آندوسکوپی بی‌سیم با توجه به محیط‌های مختلف دستگاه گوارش و تنوع دوربین‌ها، متفاوت است و امکان دسترسی به تصاویر مرجع وجود ندارد. با توجه به اینکه تصاویر پزشکی نقش بسیار مهمی در تشخیص بیماری‌های اندام‌های داخلی بدن ایفا می‌کند، بنابراین کیفیت و وضوح تصاویر پزشکی به‌طور مستقیم روی تشخیص پزشکان تأثیرگذار است. از این‌رو هدف ما در این پژوهش، بهسازی روشنایی و حذف نویز تصاویر کپسول آندوسکوپی بی‌سیم با حفظ جزئیات بافت تصاویر و بدون نیاز به تصاویر مرجع است. تصاویر کپسول آندوسکوپی بی‌سیم دارای روشنایی و کنتراست نامناسبی هستند. از این‌رو برای بهسازی تصاویر لازم است تا روشنایی و کنتراست تصاویر، با حفظ رنگ اولیه و به‌صورت محلی بهسازی شود. بنابراین جهت بهسازی تصاویر از روش اصلاح محلی گاما استفاده شده است. سپس با توجه به حساسیت سیستم بینایی انسان نسبت به نواحی با بافت هموار، رفع نویز به‌صورت محلی و با توجه به بافت تصاویر انجام می‌شود. از این‌رو در روش پیشنهادی، ابتدا با توجه به اطلاعات بافت، تصویر به دو ناحیه هموار و ناهموار قطعه‌بندی می‌شود، سپس با استفاده از فیلتر همومورفیک، مؤلفه‌های روشنایی و انعکاسی از تصویر استخراج شده که هر کدام به‌طور جداگانه دارای کنتراست بهتری نسبت به تصویر اصلی هستند. سپس با اعمال فیلتر انتشار ناهمگن بر روی مؤلفه‌های خروجی فیلتر همومورفیک و انتخاب ضریب بازگشتی مناسب برای نواحی با بافت متفاوت، رفع نویز انجام می‌شود. روش پیشنهادی علاوه‌بر بهسازی تصاویر، حفظ جزئیات و لبه‌های تصاویر، محتوای بافت تصاویر را نیز بدون تغییر حفظ می‌کند. معیارهای ارزیابی کمّی و کیفی بیانگر برتری روش پیشنهادی در مقایسه با دیگر روش‌های نوین رفع نویز و بهسازی کیفیت تصاویر، در حفظ جزئیات، بافت‌ تصاویر و کاهش خرابی‌های ناشی از فیلتر رفع نویز می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کپسول آندوسکوپی بی‌سیم #بهسازی تصاویر کپسول آندوسکوپی بی‌سیم #رفع نویز #بهسازی بازه پویای تصاویر
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)