پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
حسین مهدویان سرخانی [پدیدآور اصلی]، سید علی سلیمانی ایوری[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه وزن های شبکه عصبی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری بهینه شده و برای تشخیص رگ انگشت استفاده شده است. شبکه عصبی ابزاری محاسباتی برای کاربرد هایی مانند تشخیص الگو و پیش بینی و... می باشد و از سیستم عصبی انسان الهام می گیرد. الگوریتم رقابت استعماری یکی از الگوریتم های بهینه سازی است و از پدیده اجتماعی رقابت بین کشور های استعمارگر وکشور های تحت سلطه آنها الهام می گیرد. از الگوریتم های بهینه سازی در شبکه عصبی برای بهبود وزن ها و هم چنین توپولوژی شبکه استفاده می شود. در این پایان نامه بهبود وزن های شبکه مورد نظر ما بوده است. در سال های اخیر نیاز به سیستم های تشخیص افراد از روی ویژگی های بیومتریک افزایش و پیشرفت زیادی داشته است. در جوامع مدرن این سیستم ها جایگزین سیستم های شناسایی سنتی شده ودر کار های تجاری, اداری و خانگی و ... مورد استفاده قرار گرفته اند. سیستم های تشخیص بیومتریک از امنیت بالایی نسبت به سیستم شناسایی سنتی برخوردار می باشند. یکی از این سیستم ها تشخیص افراد از روی اثر انگشت است که سابقه طولانی در این کار دارد و یکی از سیستم های بیومتریک رایج در جهان می باشد. سیستم های بیومتریک بر اساس ویژگی های رفتاری و فیزیولوژی انسان کار می کنند. ویژگی های فیزیولوژی مانند اثر انگشت از لحاظ کاربرد و دقت از ویژگی های رفتاری مانند صوت بهتر عمل می کنند. در بعضی مواقع از ترکیب چند روش بیومتریک برای شناسایی استفاده می شود. تکنولوژی بیومتریک پیشرفت روز افزونی دارد به طوری که روش های جدید ارایه می شود و ویژگی های بیومتریک دیگری از انسان کشف می شود. در این پایان نامه از الگوریتم رقابت استعماری برای بهبود وزن های شبکه عصبی برای تشخیص افراد از روی رگ انگشتشان استفاده شده است. در واقع الگوریتم رقابت استعماری با انجام یک سری مراحل, وزن های شبکه عصبی را مقدار دهی اولیه می کند و شبکه با این وزن ها شروع به کار می کند. در این پایان نامه از دو پایگاه داده PKU و USH-FVP استفاده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بیومتریک, رگ انگشت, پرسپترون چند لایه, الگوریتم رقابت استعماری, تبدیل رادون, تجزیه مقدار منفرد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)