پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
مهدی مختاری کرچگانی [پدیدآور اصلی]، سید مجتبی واردی کولایی[استاد راهنما]
چکیده: مکانیزم های نرم از طبیعت انعطاف پذیر خود برای انجام عملیات مکانیکی ( مانند انتقال جابجایی و انتقال نیرو ) استفاده می کنند. این مکانیز م ها از نظر عملکردی نسبت به مکانیزم های سنتی دارای مزیت هایی می باشند که از مهم ترین آن ها می توان به دقت بالاتر، طراحی یکپارچه و هزینه ساخت کمتر اشاره کرد. البته این مکانیزم ها دارای محدودیت هایی همچون بازه ی محدود حرکتی نیز می-باشند. سنتز بهینه ی مکانیزم های نرم با در نظر گرفتن تیر های خمیده و بررسی اثر آن ها هدف اصلی این پژوهش است. در طراحی این مکانیزم ها معمولا از تیر های صاف و لولا های خمشی استفاده شده است، اما استفاده از تیرهای خمیده می تواند موجب بهبود عملکرد آن ها شود. وجود و یا عدم وجود المان ها در ساختار اولیه و همچنین نوع آن ها ( تیر مستقیم و یا خمیده ) از مهم ترین متغیرهای طراحی این مساله بهینه سازی هستند. تابع هدف این مساله افزایش مزیت مکانیکی و همچنین افزایش مزیت هندسی این مکانیزم ها می باشد. در این پژوهش برای استخراج ساختار بهینه مکانیرم نرم از دو روش الگوریتم ژنتیک و الگوریتم رقابت استعماری استفاده شده است. همچنین نتایج این دو الگوریتم برای مثال های مختلف با هم مقایسه شده اند. برای تحلیل این مکانیزم ها که از المان های تیر تشکیل شده اند، از روش المان محدود استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که وجود تیر های خمیده در این مکانیزم ها موجب بهبود عملکرد آن ها و افزایش توابع هدف تعریف شده خواهد شد. همچنین مقایسه دو الگوریتم مورد استفاده نشان می دهد که الگوریتم رقابت استعماری نسبت به الگوریتم ژنتیک که یکی از قوی ترین روش های موجود در بهینه سازی می باشد، نتایج بهتری داشته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مکانیزم نرم #سنتز بهینه #تیر خمیده #الگوریتم رقابت استعماری #الگوریتم ژنتیک

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)