پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
ایمان گروهی ساردو [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]، علی دستفان[استاد مشاور]
چکیده: قابلیت اطمینان شبکه های توزیع انرژی الکتریکی یکی از موارد اساسی است که توجه بسیاری از شرکت های فعال در بخش توزیع را به خود جلب کرده است. سیستم های اتوماسیون توزیع ( DAS) و واحد های تولید پراکنده (DG ) در شبکه های توزیع جهت بهبود شاخص های قایلیت اطمینان سیستم اهمیت زیادی یافته‌اند. پایان نامه حاضر متشکل از دو پروژه تحقیقاتی می باشد. پروژه اول به جایابی بهینه کلید های دستی و اتوماتیک در سیستم های اتوماسیون توزیع ( DAS) فاقد واحد های تولید پراکنده ( DG)، می-پردازد. تعداد کلید های دستی و اتوماتیک نیز در این پروژه به عنوان متغیر های مسئله در نظر گرفته شده‌اند. تابع هدف در این پروژه افزایش صرفه‌جویی اقتصادی ضمن کاهش مجموع هزینه وقفه مشترکین (CIC ) و هزینه خرید و نگهداری کلید ها (SPMC ) می باشد. در این پروژه روابطی دقیق جهت برآورد شاخص CIC، با در نظر گرفتن کلیه حالات خطا در شاخه های مختلف و نرخ خطای متفاوت برای هر شاخه، و همچنین نرخ بارگذاری ساعتی، روزانه و ماهیانه متفاوت، ارائه شده است. همچنین از یک روش دقیق نردبانی جهت تعیین باس بارهای از دست رفته، کلیدهایی که باید سویچ کنند و زمان وقوع خطا در هر حالت، استفاده شده است. برای بهینه‌سازی مسئله از الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزار بهینه‌سازی استفاده شده است. کارآیی روش پیشنهادی از طریق انجام آزمایش روی شبکه استاندارد 123 باس بار IEEE، نشان داده شده است. پروژه ی دوم یک روش اصلاح شده الگوریتم ترکیبی جهش قورباغه (SFLA ) را برای جایابی همزمان کلید های خط و همچنین واحد های DG، در سیستم های DAS ارائه می کند. در این پروژه همچنین تعداد کلید ها و اندازه واحد های DG متغیر در نظر گرفته شده‌اند. در روش پیشنهادی از ترکیب فازی چندین تابع هدف به عنوان تابع هدف کلی مسئله استفاده شده است. همچنین یک تابع عضویت فازی برای هر تابع هدف در نظر گرفته شده است. اولین تابع هدف بهبود قابلیت اطمینان سیستم ضمن مینیمم کردن شاخص CIC می باشد. تابع هدف دوم کاهش شاخص SPMC می باشد. توابع هدف سوم و چهارم کاهش تلفات توان اکتیو و بهبود پروفیل ولتاژ شبکه می باشد. این پروژه همچنین یک روش جدید جهت محاسبه شاخص های CIC و SPMC در حضور واحد های DG ارائه می کند. همچنین از یک شبکه توزیع حلقوی KV 11 دارای 95 باس بار جهت شبیه سازی مسئله استفاده شده است. نتایج حاصل بهبود قابل ملاحظه‌ای را در پارامتر‌های قابلیت اطمینان سیستم، کاهش تلفات توان اکتیو و همچنین کاهش قابل توجه انحراف ولتاژ با اعمال روش پیشنهادی به شبکه مورد مطالعه را نشان می‌دهد. در پایان جهت بررسی کارآیی روش در مقایسه با سایر الگوریتم ها، الگوریتم ژنتیک (GA ) نیز به مسئله اعمال شده است و نتایج حاصل با یکدیگر مقایسه شده‌اند. نتایج این مقایسه از روند همگرایی بهتر و سریعتر SFLA اصلاح شده نسبت به GA خبر می‌دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم های اتوماسیون توزیع #تولید پراکنده #الگوریتم ترکیبی جهش قورباغه #قابلیت اطمینان سیستم #پخش بار توزیع #کلیدهای منطقه‌ای #بهینه سازی چند هدفه #ترکیب فازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)