پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
صدیقه عسکری [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]، محمد جعفریان[استاد مشاور]
چکیده: یکی از مسائل مهم در مطالعات سیستم قدرت، محاسبات پخش بار می باشد که از آن به‌منظور برنامه ریزی و بررسی نحوه عملکرد یک سیستم قدرت استفاده می‌شود. حضور منابع تولید پراکنده (DG) و ویژگی های شبکه توزیع، باعث شده است که انجام پخش بار این شبکه‌ها به کمک روش‌های مرسوم با چالش روبه‌رو گردد. ازاین‌رو، ضرورت یافتن روشی که علاوه بر موثر بودن در این سیستم ها، دارای محاسبات ساده و دقیق نیز باشد، احساس می گردد. علاوه بر این، در حالت کلی و به‌صورت دقیق تر اکثر بارها وابسته به ولتاژ می باشند که معمولاً رفتار وابستگی به ولتاژ بارها در اطراف نقطه کار با توابع نمایی و چندجمله‌ای تقریب زده می شود. همچنین وجود بارهای نامتعادل، سیستم را نامتعادل می سازد. در این پایان‌نامه روش پس‌رو – پیشرو به ‌عنوان یکی از روش های گسترده و درعین‌حال دارای حجم محاسبات پایین و دقت مناسب در تحلیل پخش بار سیستم های توزیع معرفی می گردد. در ادامه تحلیل روش پیشنهادی، اجزای مورد نیاز در تحلیل پخش بار سیستم توزیع مدل سازی و پس‌ازآن، منابع تولید پراکنده و انواع مدل بار به سیستم اضافه می شود. الگوریتم مورد نظر بر روی سه سیستم تست پیاده سازی شده است. سیستم تست اول یک سیستم 19 باسه سه فاز می باشد که برای بررسی تاثیر منابع تولید پراکنده در نظر گرفته شده است. سیستم تست دوم یک سیستم 34 باسه می باشد و روش مورد نظر در حضور بارهای متعادل و نامتعادل بر سیستم اعمال می گردد و در انتها یک سیستم تک فاز 30 باسه برای نمایش عملکرد سیستم در حضور بارهای وابسته به ولتاژ مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج ارائه می گردند. شبیه سازی ها در نرم‌افزار MATLAB انجام گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم توزیع #پخش بار #منابع تولید پراکنده #مدل بار #خطوط سه فاز #رگولاتورهای ولتاژ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)