پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
محمد عابدی نژاد [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]
چکیده: امروزه، منابع تولید پراکنده به منظور تولید توان های اکتیو و راکتیو جهت تزریق به شبکه و تأمین بار محلّی در نقطه PCC مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر این، با کنترل مناسب توان راکتیو تزریقی به شبکه می توان پروفایل ولتاژ و پارامترهای کیفیت توان را نیز بهبود بخشید. از این رو، منابع تولید پراکنده اغلب مشکلات سیستم های توزیع را حل کرده و نیاز به استفاده از جبرانسازهای توان راکتیو را نیز مرتفع می سازند. یکی از منابع پرکاربرد در این راستا، توربین های بادی می باشند. از طرفی، این منابع جهت اتّصال به شبکه به مبدلهای الکترونیک قدرت نیاز دارند. بنابراین، در این مطالعه، استفاده از روشهای کنترلی مختلف بر روی مبدلهای الکترونیک قدرت مورد بررسی قرار گرفته است. سیستم مورد بررسی در این پایان نامه از یک توربین بادی به همراه یک ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم تشکیل شده که از طریق مبدل Back to Back (B2B) به شبکه ای ضعیف متصل است. در این سیستم، با استفاده از کنترل کننده های صحیح برای مبدّل ها، ولتاژ لینک DC تثبیت گردیده و حداکثر توان اکتیو از توربین بادی به شبکه تحویل داده خواهد شد. همچنین، با کنترل مناسب روند کلیدزنی مبدّل سمت شبکه، توان راکتیو تولیدی سیستم نیز به منظور بهبود ولتاژ شبکه مخصوصاً در مواقع رخداد خطا یا اضافه بار کنترل می شود. به منظور دستیابی به اهداف فوق، ابتدا انرژی تولیدی با استفاده از یک یکسو کننده شش پالسه قابل کنترل از AC به DC تبدیل شده و به لینک DC تزریق می شود. سپس، جریان تزریقی به لینک DC توسط یک اینورتر از نوع منبع ولتاژی به جریان AC هم فرکانس با شبکه تبدیل گردیده و به آن تحویل داده خواهد شد. کنترل روند کلیدزنی هر دو مبدّل موجود در این سیستم، با استفاده روش PWMانجام می پذیرد. در انتها، شبیه سازی در محیط نرم افزار متلب/سیمولینک انجام گردیده و نتایج آن مورد بررسی قرار می گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#منابع تولید پراکنده #مبدل Back to Back #جبرانسازی ولتاژ #کنترل توان راکتیو.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)