پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع دکتری > سال 1401
پدیدآورندگان:
محمدظاهر قربانی جویباری [پدیدآور اصلی]، حسین قلی زاده نرم[استاد راهنما]، یاسر دامچی[استاد مشاور]
چکیده: مسائل بهینه‌سازی در بسیاری از زمینه‌های علمی، از جمله علوم مهندسی ظاهر می‌شوند. حل مسائل بهینه‌سازی با تعداد متغیرهای تصمیم و همچنین با تعداد قیود زیاد ممکن است با روش‌های معمول بر مبنای ریاضی ممکن نباشد و یا بسیار زمان‌بر و پیچیده باشد. بنابراین، یک روش حل با دقت بالا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هدف اصلی این رساله، پیشنهاد یک الگوریتم فرا ابتکاری ترکیبی چند هدفی ژنتیک-صاعقه به منظور افزایش دقت حل مسائل بهینه‌سازی گوناگون است. الگوریتم ترکیبی پیشنهادی بر روی هفده تابع آزمون استاندارد پیاده می‌شود. این توابع دارای جبهه‌ی پرتو محدب، مقعر، پیوسته و یا گسسته هستند. نتایج شبیه‌سازی، دقت بالای الگوریتم پیشنهادی را بر روی مسائل محدب پیوسته و سپس مقعر پیوسته نشان می‌دهد. همچنین، الگوریتم پیشنهادی بر روی مسائل گسسته بررسی شده و عملکرد مناسب آن تایید می‌گردد. در این رساله، به عنوان یک کاربرد از الگوریتم پیشنهادی، دیدگاه جدیدی از مسئله‌ی جایابی بهینه‌ی ریکلوزر با در نظر گرفتن کلیدهای سکسیونر دستی با توانایی قطع زیر بار پیشنهاد می‌شود. به علاوه، با پیشنهاد یک مدل مارکوف، احتمال خرابی ریکلوزر نیز مد نظر قرار می‌گیرد. نتایج حاصل، اهمیت در نظر گرفتن احتمال خرابی ریکلوزر را نشان می‌دهد. روش پیشنهادی بر روی دو مورد واقعی اعمال می‌گردد. مورد اول، شبکه‌ی RBTS-BUS2 و مورد دوم بخشی از شبکه‌ی واقعی مازندران می‌باشد. مسئله‌ی جایابی کلید با دو رویکرد تک هدفی و چند هدفی با استفاده از روش پیشنهادی حل شده و با نتایج الگوریتم‌های دیگر مقایسه می‌گردد، نتایج شبیه‌سازی نشان‌دهنده‌ی افزایش دقت حل مسئله و کارایی الگوریتم پیشنهادی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: الگوریتم‌های فرا ابتکاری #الگوریتم ترکیبی ژنتیک-صاعقه #جایابی کلیدهای فشار متوسط #مدل مارکوف #نقاط مانور #منابع تولید پراکنده
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)