پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
محمد شابدین [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]، یاسر دامچی[استاد راهنما]
چکیده: وقوع جزیره‌ای شدن یکی از چالش‌های مهم در شبکه‌های قدرت در حضور تولیدات پراکنده است که به دلیل احتمال آسیب به بهره‌برداران، تجهیزات شبکه و مصرف‌کنندگان یک حادثه نامطلوب محسوب می‌گردد. ازاین‌رو ضروری است جزیره‌ای شدن به‌سرعت تشخیص داده شده و نسبت به وضعیت اتصال واحدهای تولیدکننده محلی از شبکه تصمیم‌گیری گردد. برای تشخیص جزیره‌ای شدن نیاز است یک روش با داشتن دقت بالا، سرعت تشخیص مناسب و کارآمد ارائه گردد. در این پژوهش یک روش تشخیص جزیره جدید و ساده از نوع غیرفعال ارائه شده که از پارامترهای خروجی تولیدپراکنده استفاده می‌کند. این روش برای تولیدات پراکنده مختلف از جمله خورشیدی، بادی و دیزل‌ژنراتور در شرایط بهره‌برداری مختلف سودمند است. از دیگر مزایای روش پیشنهادی عدم نیاز به محاسبات پیچیده و نیز دستگاه و تجهیزات اضافی است. این روش از کنترل افتی لحظه‌ای بهره برده و دارای حد آستانه تطبیق‌پذیر است که در شرایط مختلف می‌تواند مقداری متفاوت داشته باشد. در ابتدا مقدار متوسط نرخ تغییرات فرکانس بر زمان، برای شروع فرآیند تشخیص استفاده شده، پس از عبور مقدار متوسط df/dt از حد آستانه خود، پنجره مشاهده شروع به کار می‌کند. در پنجره مشاهده حد آستانه تطبیق‌پذیر در دو سیکل تعیین می‌شود. این مقدار برابر بیشینه مقدار مشخصه افتی لحظه‌ای در پنجره مشاهده است. پس از دو سیکل، پنجره تشخیص فعال شده و با به‌دست آوردن مقدار مشخصه افتی لحظه‌ای و مقایسه آن با حد آستانه وقوع جزیره بررسی می‌شود. ویژگی اصلی روش استفاده از حد آستانه تطبیق‌پذیر بوده که این قابلیت برای سه نوع تولید پراکنده خورشیدی، بادی و دیزل‌ژنراتور در توان‌های مختلف پاسخ‌گو بوده است. روش پیشنهادی در شرایط مختلف دیگر مانند تغییرات بار، کلیدزنی بانک خازنی، راه‌اندازی موتور و اتصال کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و به‌خوبی توانسته این حوادث را از جزیره تفکیک کند. شبیه‌سازی‌ها در دو شبکه فشار متوسط Cigre و 34 شین IEEE با استفاده از نرم‌افزار Digsilent انجام گرفته و نتایج به‌دست‌آمده تشخیص مناسب این روش در مدت زمان کوتاه را به‌خوبی نشان می‌دهد.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلیدواژه‌ها: تشخیص جزیره #روش غیرفعال #مشخصه افتی لحظه‌ای #حد آستانه تطبیق‌پذیر #آنالیز حساسیت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)