پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
میثم بخشی هتکه لویی [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]
چکیده: شبکه های توزیع سنتی ماهیتی شعاعی دارند که به واسطه ی یک منبع تغذیه ازشبکه ی سراسری تغذیه می شوند. سیستم حفاظت این گونه شبکه ها نیز بر مبنای شعاعی بودن آنها طراحی می‌گردد و بسیار ساده است و معمولا به وسیله ی فیوز، ریکلوزر و رله ی اضافه جریان پیاده سازی می شود. یکی از پدیده های قابل توجهی که در سال های اخیر در صنعت برق رخ داده است، حضور منابع تولید پراکنده در شبکه های قدرت می باشد. با نصب منابع تولید پراکنده درداخل شبکه‌های توزیع، شارش توان از حالت شعاعی خارج می‌گردد، در نتیجه رفتار کلی سیستم های توزیع دست-خوش تغییر می شود. بنابراین هماهنگی انجام شده بین تجهیزات حفاظتی شبکه، قبل از نصب منابع تولید پراکنده، دیگر معتبر نخواهد بود. البته میزان تاثیر تولید پراکنده بر روی هماهنگی عناصر حفاظتی بستگی به اندازه ظرفیت این منابع، نوع و نیز محل نصب آنها دارد. از این رو مطالعه ی اثرات متقابل فیدر و واحد تولید پراکنده ضروری است. هدف از این پایان نامه نیز، بررسی مشکلات ناشی از نصب منابع تولید پراکنده درحفاظت شبکه های توزیع شعاعی بوده و به منظور رفع این مشکلات ابتدا به بررسی راهکارهای متنوعی که طی سال های اخیر ارائه گردیده از قبیل: تغییر ادوات و تنظیمات حفاظتی، حفاظت های تطبیقی، حفاظت مبتنی بر عامل، محدودکننده های جریان و ... پرداخته می شود. شایان ذکر است که هرکدام از این روش ها شامل زیرشاخه هایی بوده که با توجه به شرایط و حالات خاص مورد نظر، دارای استراتژی ها و الگوریتم های خاصی می باشند و همواره با به کار گرفتن الگوریتمی جدید و ترکیبی از روشهای موجود می توان به راه کاری جدیدی به منظور طرح یک سیستم حفاظتی مناسب دست یافت. در انتها نیز بنا بر حفاظت تطبیقی و با استفاده از شبکه عصبی طراحی شده برای یک رله تطبیقی که می تواند مستقل از تعداد، اندازه و مکان منبع تولید پراکنده به بهترین شکل عمل کند مورد بررسی قرار گرفته است و با پیاده سازی بر روی یک شبکه 25باسه یک شهرک صنعتی در استان قزوین مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این روش با دریافت سهم جریان هر منبع، ناحیه و خط خطا دیده را مشخص و رله دستورات لازم برای جداسازی و دیگر عملیات مربوط به آن ناحیه را به بریکر های مربوطه خواهد داد. همچنین پیشنهاد هایی برای بهبود پاسخ شبکه عصبی و تشخیص مکان خطا بر روی خط نیز مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#منابع تولید پراکنده #حفاظت شبکه های توزیع #حفاظت تطبیقی #شبکه های عصبی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)