پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
حسن ایجادی [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]
چکیده: یکی از مسائل حائز اهمیت در زمینه ایمنی شبکه‌های توزیع برق جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار همچون آتش‌سوزی و مرگ بر اثر برق‌گرفتگی می‌باشد. از اصلی‌ترین این نوع رخدادها، ایجاد خطای امپدانس پایین و خطای امپدانس بالا می‌باشد. بهترین روش برای جلوگیری از این مسئله پیشگیری وقوع حوادث با تشخیص زودهنگام رخ دادن خطا می‌باشد. در این پایان‌نامه یک روش از ترکیب تبدیل موجک گسسته و تقریبگر تابع فازی برای تشخیص خطای امپدانس بالا در شبکه توزیع پیشنهاد شده است. این روش در ابتدا سیگنال ولتاژ فیدر را اندازه‌گیری و به مدت یک ثانیه ذخیره می‌کند. سپس سیگنال اندازه‌گیری شده توسط تبدیل موجک گسسته تجزیه می‌شود. در مرحله بعد با بررسی چندین نوع موجک مادر و سطح جزئیات سیگنال فیدر از خروجی تبدیل موجک، شاخص مناسب انتخاب می‌گردد. شاخص‌های ساخته شده به عنوان ورودی تقریبگر تابع فازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تقریبگر تابع فازی به کمک زوج‌های ورودی-خروجی به عنوان داده‌های آموزش تابع رخداد خطا را تقریب می‌زند. سپس این سیستم توانایی تشخیص وقوع یا عدم وقوع خطای امپدانس بالا برای یک داده جدید را دارد. در این پایان‌نامه از دو شبکه توزیع نمونه شعاعی و حلقوی برای شبیه‌سازی استفاده می‌گردد که این دو دارای انواع بارهای خطی و غیرخطی در باس‌های تغذیه خود می‌باشد. در کنار تنوع بالا در مدل‌های بار الکتریکی، سه نوع مدل خطای امپدانس بالا (الکتریکی، دینامیکی و ترکیبی) با حالات مختلف نیز استفاده می‌گردد. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی توانایی تشخیص حالت کار عادی شبکه و وقوع خطای امپدانس بالا را با دقت بالا دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم قدرت #شبکه توزیع #تشخیص خطا #خطای امپدانس بالا #تبدیل موجک #تابع تقریب فازی #

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)