پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
سید محمد راسخی [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]
چکیده: خازن‌های موازی معمولاً به‌ منظور کاهش تلفات توان، بهبود پروفیل ولتاژ، افزایش ظرفیت خطوط و ترانسفورماتورها و بهبود ضریب توان در سیستم توزیع نصب می‌شوند. عناصر الکترونیک قدرت و الکترومغناطیسی باعث تولید و تزریق جریان‌های هارمونیکی قابل ‌ملاحظه‌ای به سیستم قدرت می‌شوند. اگر خازن‌های موازی در سیستم قدرت به‌طور مناسب انتخاب و نصب نشوند، می‌توانند باعث تشدید این هارمونیک‌ها شده و منجر به رزونانس‌های هارمونیکی موازی شوند. بنابراین تحلیل، شبیه‌سازی و انتخاب بهینه بانک‌های خازنی در شرایط هارمونیکی باید در نظر گرفته شود. هدف از این پایان‌نامه مکان یابی و مقدار یابی بهینه بانک‌های خازنی ثابت در شبکه‌های توزیع شعاعی در حضور جریان‌های هارمونیکی است. در این پایان‌نامه، تابع هدف شامل هزینه تلفات توان، هزینه تلفات انرژی و هزینه بانک‌های خازنی با در نظر گرفتن محدودیت‌های ولتاژ، تعداد، اندازه و مکان نصب خازن‌ها و محدودیت‌های کیفیت توان شامل مجموع اعوجاجات هارمونیکی و توان راکتیو تزریقی خازن‌ها می‌باشد. بعلاوه اثر مدل‌سازی بار در جایابی خازن در این پایان‌نامه موردمطالعه قرار گرفته است. روش پیشنهادی الگوریتم ژنتیک و اجتماع ذرات را برای جایابی بهینه خازن‌ها مورداستفاده قرار داده است. الگوریتم‌های بیان‌شده بر روی دو سیستم تست 33 و 69 باسه شبیه‌سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی توانایی الگوریتم‌های ارائه‌شده را برای جایابی خازن‌ها در حضور بارهای خطی و غیرخطی نشان می‌دهد. ازآنجایی‌که وابستگی بارها به ولتاژ در شبیه‌سازی در نظر گرفته شده است، نتایج نشان می‌دهد که مدل‌سازی بار بر جایابی خازن‌ها تأثیرگذار است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جایابی خازن #سیستم توزیع #بارهای غیرخطی #مدل‌سازی بار #الگوریتم ژنتیک #بهینه‌سازی اجتماع ذرات

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)