پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
سحر رمضانی طلوتی [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]، [استاد مشاور]
چکیده: امروزه نگرانی‌های مربوط به اتمام سوخت‌های فسیلی و منابع تجدیدناپذیر و نیز آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از مصرف بی‌رویه این منابع، به یکی از معضلات جوامع مدرن امروزی تبدیل شده است. در مواجه با این مساله، استفاده از انرژی‌های پاک و منابع تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از خودروهای برقی به جای خودروهای درونسوز، یکی از راهکارهای تکنولوژی مدرن در جهت حفظ منابع تجدیدناپذیر، کاهش آلودگی هوا و ... می‌باشد. علاوه بر این قابلیت‌های نوین ارتباطی در شبکه‌های هوشمند آینده، این امکان را فراهم خواهد ساخت تا از انرژی ذخیره شده در باتری خودروهای برقی برای پشتیبانی شبکه‌های قدرت استفاده شود. خدماتی از قبیل هموارتر کردن منحنی بار شبکه، کنترل فرکانس سیستم، تامین ذخیره چرخان و ... در جهت پشتیبانی شبکه قدرت مورد توجه قرار می‌گیرد. در این پایان‌نامه، ابتدا امکان کنترل فرکانس یک شبکه قدرت کوچک با تجمیع و مدلسازی خودروهای برقی موجود در شبکه، بررسی شده است. مدیریت متمرکز خودروهای پراکنده در شبکه و برنامه‌ریزی برای استفاده موثر از شارژ مازاد بر نیاز موجود در باتری آنها، از مهم‌ترین مسائل مورد بحث متخصصین شبکه‌های هوشمند می‌باشد. حل این معضل تنها از طریق یک نهاد مستقل برای ارائه خدمات شارژ، تجمیع و مدیریت خودروها امکان‌پذیر خواهد بود. برنامه‌ریزی بهینه این نهاد برای کسب سود ماکزیمم بویژه در محیط تجدید ساختار یافته، از موضوعات مورد توجه محققین شبکه‌های هوشمند می‌باشد. بنابراین یک برنامه‌ریزی بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای کسب سود ماکزیمم توسط نهاد گردهم‌آورنده خودروهای برقی از بازار ذخیره چرخان ارائه شده است. شبیه‌سازی و مطالعه موردی یک سیستم سه باسه، قابلیت خودروهای برقی در کنترل فرکانس شبکه قدرت را تایید می‌کند و تاثیر تامین ذخیره چرخان با خودروهای برقی در کنترل فرکانس شبکه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خودرو برقی #کنترل فرکانس #برنامه‌ریزی نهاد گردهم‌آورنده #بازار ذخیره چرخان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)