پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
علی سنچولی [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]، احمد دارابی[استاد مشاور]، علیرضا احمدی فرد[استاد مشاور]
چکیده: تجهیزات دریایی تمام الکتریک به تازگی وارد صنعت و تجارت شده اند و تا قبل از آن سیستم برق آنها تنها بار های کوچکی را تأمین می نمود. با روی کار آمدن این تجهیزات ، وجود سیستم قدرت مجهز و با قابلیت اطمینان بالا ، امری اجتناب ناپذیر گشته است. مطالعاتی در مورد این سیستم قدرت جدید انجام شده ولی تعداد آن ها بسیار اندک است و هنوز این سیستم نیاز به تحلیل و بررسی های بیشتر و گاهاً نوآوری و تغییرات اساسی دارد.یکی از ویژگی های سیستم قدرت تجهیزات دریایی عدم وجود سیستم Earthing است که این امر باعث ناتوانی رله ها در تشخیص خطای تکفاز به زمین می گردد.که اگر خطای تکفاز به زمین دیگری رخ دهد موجب رخداد خطای دوفاز به هم شده در این صورت رله ها تریپ داده و بار های حیاتی قطع می گردند(همانطور که می دانید قطع بار های ضروری موجب به خطر افتادن جان پرسنل می شود). در این مقاله قصد بر این است تا با استفاده از تبدیل موجک و ابزار های هوشمند (شبکه های عصبی و . . . ) ، وقوع خطای تکفاز به زمین در سیستم قدرت تجهیزات دریایی تشخیص داده شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تبدیل موجک #خطای تکفاز به زمین #سیستم زمین نشده #تجهیزات دریایی #کشتی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)