پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق و رباتیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
علی بوبه رژ [پدیدآور اصلی]، احمد دارابی[استاد راهنما]، حامد طحانیان [استاد مشاور]
چکیده: ماشین‌های شار محوری به دلیل مزایای منحصر به فرد خود در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته‌اند. از جمله این ماشین‌ها می‌توان به ماشین القایی تک فاز شار محوری اشاره کرد. اخیرا قابلیت استفاده از این ماشین به عنوان جایگزین ماشین های استوانه ای القایی تک فاز و ماشین های یونیورسال وسایل خانگی، سیستم‌های تهویه و سرمایش منازل ، مورد توجه صنایع وابسته می باشد. این رویکرد از ویژگی های خاص ماشین های شار محوری از قبیل ساختار فشرده و قابلیت تنظیم فاصله هوایی بعداز طی فرایند ساخت و هنگام مونتاژ ناشی شده است. اخیرا تعداد محدودی از شرکت های داخلی اقدام به واردات این نوع ماشین ها و یا احیانا کپی سازی آنها می کنند. در این نوع فعالیت های تجاری و یا تولیدی توجه لازم به تکنولوژی بسیار قدیمی بکار رفته در نوع وارداتی این ماشین نمی شود. به هر حال درمواردی گزارشاتی از مشخصه‌های عملکردی نامطلوب موتورهای وارداتی و یا ساخت داخل از قبیل بازده کم و تلفات حرارتی بسیار بالا از موتورهای القایی تک فاز شار محوری همانند نوع استوانه ای مرسوم و یا حتی نامطلوب تر از آن ، در بعضی محافل خصوصی برای بررسی امکان اصلاح طراحی ارائه می شود. از طرف دیگر تحقیقات انجام گرفته و یا منتشر شده در مورد ماشین های القایی شار محوری به ویژه نوع تک فاز آن بسیار محدود و یا نادر می باشد. بنابراین، ضرورت تدوین الگوریتم طراحی و ارائه روش مدلسازی به منظور تحلیل عملکرد این نوع ماشین قابل انکار نیست. با این انگیزه در این پایان‌نامه یک موتور القایی تک فاز شار محوری ، تولید شرکت نیروتهویه ، که کاربرد قابل توجهی در سیستم های تهویه مطبوع دارد، مورد بررسی عملکردی قرار می گیرد. این بررسی عملکردی شامل آزمایشات، اندازه گیری ها و مدلسازی حالت دائمی و گذرا بوسیله روشهای شبیه سازی مرسوم و مدلسازی عددی به روش اجزاء محدود می باشد. سپس با ارائه الگوریتم طراحی سعی خواهد شد با کمترین تغییرات فیزیکی و ساختاری ممکن ، موتور مجددا مورد طراحی قرار گرفته و اصلاحات لازم انجام گیرد. به منظور تأیید صحت این فرآیند و نیز ضرورت اصلاحات احتمالی، موتور مورد مطالعه با استفاده از روش اجزاء محدود مدلسازی می‌شود و عملکرد آن بررسی می گردد و در فصل پایانی پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت موتور موجود ،ارائه می- گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موتور القایی شار محوری تکفاز #الگوریتم طراحی #روش اجزای محدود
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)