محمد حسین تبار مرزبالی

استادیار دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دکتری برق قدرت الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تهران
زمینه ها و علایق پژوهشی: انرژی های نو (توربین های بادی، باتری، پیل سوختی، انرژی خورشیدی)، تشخیص خطاهای الکتریکی و مکانیکی در ماشین های الکتریکی و ادوات الکترونیک قدرت
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
محمد حسین تبار مرزبالی در سال 1395 از دانشگاه تهران در یک طرح مشترک با دانشگاه ژول ورن فرانسه در زمینه خطا در توربین های بادی با مدرک دکتری فارغ التحصیل شده است زمینه های کاری ایشان در حوزه الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی است.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهتحقیق و پژوهشکنترل محرکهآزمایشگاه الکترونیک صنعتی
یک‌شنبهتحقیق و پژوهشتحقیق و پژوهشریاضیات مهندسی
دوشنبهتحقیق و پژوهشجلسه گروهتحقیق و پژوهش
سه‌شنبهتحقیق و پژوهشتحقیق و پژوهشتحقیق و پژوهشکنترل محرکهریاضیات مهندسی
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.