پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
محمدرضا قاسمیان ریحان آبادی [پدیدآور اصلی]، محمد حسین تبار مرزبالی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه هر یک از ما و عزیزانمان به دلیل تغییر سبک زندگی جدای از سن و جنس در معرض شکل های مختلف بیماری سرطان قرار داریم. در سال های اخیر، استفاده از فرآیند ضعیف سازی الکتریکی به دلیل کاربرد آن در زمینه های مختلف نظامی، صنعتی و پزشکی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. ضعیف سازی الکتریکی یک تکنیک میکروبیولوژیکی است که توسط میدان الکتریکی اعمال شده حفره های کوچکی در غشای سلول ایجاد می کند. فرآیند ضعیف سازی الکتریکی برای تأمین میدان الکتریکی مورد نیاز به پالس های ولتاژ بالا نیاز دارد. پالس ژنراتورهای ولتاژ بالا را می توان به طور کلی به دو گروه عمده تقسیم کرد: پالس ژنراتورهای کلاسیک و پالس ژنراتورهای مبتنی بر الکترونیک قدرت. همانطور که از نام آن ها پیداست، گروه اول با پالس ژنراتورهای اولیه و ابتدایی مانند ژنراتورهای مارکس مرتبط است و گروه دوم با پالس ژنراتورهایی مرتبط است که با پیشرفت الکترونیک قدرت به روز شده اند، مانند مبدل های چند سطحی مدولار. این دو گروه عمده نیز به چندین زیر گروه تقسیم می شوند که در این پایان نامه به تفصیل بررسی می شوند. این پایان نامه مقالات ارائه شده در زمینه توان پالسی و پالس ژنراتورهای مناسب برای فرآیند ضعیف سازی الکتریکی را مرور و بررسی می‌کند و به نقاط قوت و ضعف آن ها می‌پردازد. چندین جدول برای برجسته کردن و بحث در مورد ویژگی های هر زیرگروه ارائه شده است. یک مطالعه مقایسه ای بین گروه های مختلف پالس ژنراتورها انجام شده است. در این پایان نامه هدف، طراحی و شبیه سازی یک پالس ژنراتور ترکیبی مبتنی بر مبدل چندسطحی مدولار است که توانایی تولید پالس با دامنه چند کیلوولت و پهنای پالس چند میکروثانیه را دارا می باشد و می تواند برای فرآیند ضعیف سازی الکتریکی به ویژه در از بین بردن تومورهای سرطانی مورد استفاده قرار گیرد. پس از طراحی و تحلیل ریاضی، توپولوژی پیشنهادی در محیط Matlab/Simulixnk شبیه سازی شد. نتایج شبیه سازی به خوبی عملکرد ساختار پیشنهادی را تأیید می کند. در نهایت به نتیجه گیری از مطالب پرداخته شده و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه شده-است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: ضعیف سازی الکتریکی #میدان الکتریکی پالسی #الکترونیک قدرت #مبدل چندسطحی مدولار #مبدل سوئیچ-خازنی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)