مهدی کفائی

استادیار دانشکده مهندسی برق

دکتری تخصصی مهندسی پرتوپزشکی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زمینه ها و علایق پژوهشی: تصویرگری پزشکی، آشکارسازی و اندازه گیری تابش، پردازش سیگنال و تصویر، ابزار دقیق، محاسبات نرم
عضویت در مجامع علمی: به رزومه مراجعه فرمایید.
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

آزمون پایان ترم (1399/4/5)

تمام امتحانات اینجانب در تاریخی که توسط دانشگاه تعیین و اعلام شده است، از طریق وبگاهی که دانشگاه برای این منظور درنظر گرفته برگزار می گردد. امتحان دروسی که دو استاد دارد نیز مانند امتحان سایر دروس خواهد بود.

جلسه پرسش و پاسخ (1399/2/21)

دانشجویان می توانند دوشنبه 22 اردیبهشت ساعت 8-10 از طریق اسکایپ پرسش های خود را مطرح نمایند. علاقمندان ایمیل درخواست جلسه را همراه با معرفی خود قبل از موعد مقرر ارسال نمایید.

جلسه پرسش و پاسخ (1399/2/13)

دانشجویان می توانند دوشنبه 15 اردیبهشت ساعت 8-10 از طریق اسکایپ پرسش های خود را مطرح نمایند. در صورت نیاز، ایمیل درخواست، همراه با معرفی خود ارسال نمایید.

محتوای الکترونیک (1399/1/4)

در صورت نیاز، برای دسترسی به محتوای الکترونیک به اینجانب ایمیل بزنید.

(1397/2/28)

به صفحه شخصی مراجعه نمایید.

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمطالعه و تحقیقمطالعه و تحقیقمطالعه و تحقیقمطالعه و تحقیق
یک‌شنبهتجهیزات پزشکیمباحث 1 **
دوشنبهآمار و احتمال *
سه‌شنبهزبان تخصصیتجهیزات پزشکی
چهارشنبهآمار و احتمال مباحث 1
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.